Twenterand

PvdA: Pas op de plaats inzake SOWECO

Door de redactie

De PvdA-fracties van Almelo en Tubbergen, PvdA GroenLinks Twenterand en het Platform Progressief Wierden willen dat er geen besluit wordt genomen over de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling voor sociale werkvoorziening, zolang niet bekend is hoe daarna uitvoering wordt gegeven aan de SW en participatiewet. Dat maken ze bekend in een gezamenlijke verklaring naar aanleiding van de bijeenkomst die SOWECO woensdag organiseerde.

Op woensdag 15 januari organiseerde de ondernemingsraad van SOWECO een bijeenkomst voor alle raadsleden van de gemeenten Almelo, Twenterand, Wierden, Tubbergen, Rijssen-Holten en Hellendoorn. Tijdens de bijeenkomst stonden de plannen van het bestuur van SOWECO en de lokale plannen van de gemeenten centraal. De kern van deze plannen is dat de Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening wordt beëindigd en dat de gemeenten zelf de SW en de Participatiewet gaan uitvoeren.

Ook op deze avond zijn er, net als tijdens de rondetafelbijeenkomst in Vriezenveen op 20 november, nog veel vragen en is niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn, waardoor er geen goed besluit genomen kan worden.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn de raadsleden van de PvdA Almelo en Tubbergen, van de PvdA GroenLinks Twenterand en het Platform Progressief Wierden bij elkaar geweest en hebben overleg gehad over de toekomst van uitvoering van de SW en de Participatiewet in de regio. De fracties van de PvdA uit Almelo en Tubbergen, de fractie van de PvdA-GroenLinks Twenterand en de fractie Platform Progressief Wierden pleiten voor een pas op de plaats en uitstel van besluitvorming. Er kan nu geen besluit worden genomen over de afbouw van de Gemeenschappelijk Regeling zonder dat echt duidelijk hoe er uitvoering wordt gegeven aan de SW en de participatiewet. De voorliggende plannen zijn onvoldoende uitgewerkt en onderbouwd.

Onderbouwde scenario's

De fracties vragen aan het DB om verschillende scenario's voor te leggen aan de raden met goede financiële onderbouwing. Daarbij zijn belangrijke uitgangspunten dat het moet gaan om het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, gericht op de brede doelgroep en gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis en infrastructuur in de regio en bij SOWECO.