Hardenberg

Publicatie onafhankelijk rapport Kanaal Almelo-De Haandrik uitgesteld

Door de redactie

Op 30 maart aanstaande zou de provincie Overijssel het door TNO en Deltares opgestelde rapport in het bijzijn van leden van de klankbordgroep tijdens een openbare bijeenkomst in ontvangst nemen. Door de maatregelen rondom het coronavirus zien de betrokken partijen zich genoodzaakt de publicatie te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. Dit besluit is in nauw overleg genomen met de klankbordgroep, stichting Kant nog Wal, betrokken gemeenten en het Waterschap.

Gedeputeerde Bert Boerman: "In dit proces is de persoonlijke communicatie met omwonenden en de andere betrokken partijen van essentieel belang. Door de maatregelen rond het bestrijden van het coronavirus is dit de komende tijd niet mogelijk. Tegelijkertijd blijft de veiligheid van inwoners voorop staan. We gaan nu samen met de klankbordgroep en de andere partijen verkennen hoe we het proces anders kunnen inrichten om tot een gezamenlijke aanpak te komen".

Met elkaar om tafel

Het rapport van TNO en Deltares gaat in op de oorzaak of oorzaken van de schade aan woningen in het gebied langs kanaal Almelo-De Haandrik. Uitspraken in het rapport over de schades zijn algemeen en gaan niet in op elke individuele woning. De afspraak is om direct na het beschikbaar stellen van het rapport met alle betrokkenen, klankbordgroep, bewoners, deskundigen en overheden, om tafel te gaan om de inhoud van het onderzoek te bestuderen. Om in gezamenlijkheid vragen te stellen en antwoorden te krijgen. De betrokken partijen zien bovenstaande stap in het proces als een essentieel onderdeel om uiteindelijk tot een zorgvuldig besluit voor aanpak van het gebied te komen. Maar dat is gezien de huidige situatie niet mogelijk.

Besluitvorming

Een belangrijke vervolgstap in dit proces is de democratische en bestuurlijke besluitvorming bij de betrokken gemeenten, waterschap en provincie. Zij moeten na publicatie van het rapport besluiten hoe zij met de uitkomsten van het onderzoek omgaan.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer