Twenterand

Projectondersteuning Akkerfonds 2020

Door de redactie

Het boekjaar 2019 is voor de Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker in Vriezenveen gunstig verlopen. Reden tot dankbaarheid, zeker in het jubileumjaar en nu elders zo veel christelijke boekhandels helaas moeten sluiten.

De Akker is afgelopen jaar steeds meer een interkerkelijke en regionale functie gaan vervullen. Kerken, scholen en particulieren kennen en benutten het brede assortiment. De Akker laat, net als eerdere jaren, via haar Projectondersteuningsfonds 2020 diverse goede instellingen delen in de winst. Binnenkort worden alle reguliere kerken in Twenterand en directe omgeving hiervoor benaderd.

Projectaanvragen komen alleen in aanmerking, als zij voldoen aan de volgende criteria: volledig ingevulde aanvraag (zowel print als digitaal) met motivatiebrief; overeenstemmen met de christelijke en diaconale doelstellingen van De Akker; gericht zijn op evangelisatie en/of diaconaat; gerelateerd zijn aan een of meer reguliere kerken in Twenterand en de directe omgeving; uitvoering eenmalig op projectbasis binnen de termijn van 1 jaar; een uniek initiatief en nieuw project, dus geen gat in een begroting; aanwezig zijn in Vriezenveen bij de uitreiking op woensdagavond 3 juni 2020; bereidheid tot gezamenlijke PR in kranten, op internet en in social media; terugkoppeling van de besteding naar onze vrijwilligers, liefst met beeldmateriaal.

Aanvragen dienen schriftelijk en digitaal uiterlijk voor 31 maart te worden ingediend. Aanvraagformulieren, met keuzecriteria, kunt u afhalen en ook inleveren bij De Akker. U kunt uw aanvraag richten aan: Christelijk Boekenhuis De Akker, o.v.v. aanvraag: Projectondersteuningsfonds 2020, Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen. Dit formulier kunt u ook downloaden via www.akkerboek.nl.