Twenterand

Profielschets nieuwe burgemeester overhandigd

Door de redactie

Commissaris van de Koning van Overijssel, Andries Heidema, ontving op donderdagavond 3 oktober de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Twenterand. Gerjan Smelt, voorzitter van de vertrouwenscommissie, overhandigde deze profielschets tijdens een bijzondere raadsvergadering nadat deze door de gemeenteraad was vastgesteld.

De gemeente Twenterand zoekt een burgemeester die: als voorzitter van raad en college boven de partijen staat; de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming zeer hoog in het vaandel heeft staan; als handhaver van openbare orde en veiligheid zijn of haar mannetje staat; proactief hoeder is van integriteit; de nodige deskundigheid en bestuurlijke ervaring met zich meebrengt; een relevant (politiek) netwerk heeft; daadkrachtig en pragmatisch regie voert op de grote maatschappelijke opgaven; een klik heeft met de identiteit van Twente en Twenterand; gevoel en respect heeft voor ieders levensbeschouwelijke opvatting; burgervader / burgermoeder is en het gezicht van de gemeente; oog heeft voor de eenheid van de gemeente en de verscheidenheid van haar kernen; betrouwbaar, verbindend, eerlijk, betrokken, aanspreekbaar en zichtbaar is en trots is om burgemeester van onze gemeente te zijn.

In deze profielschets zijn de uitkomsten van de peiling onder inwoners en ondernemers volledig verwerkt. Aan de vertrouwenscommissie de eervolle taak om de komende maanden op zoek te gaan naar een eerste burger die voldoet aan dit profiel.

Proces

De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is met het vaststellen van de profielschets en het overhandigen aan de Commissaris van de Koning van start gegaan. In de periode van 10 oktober tot 1 november kunnen kandidaten solliciteren. Daarna volgt een periode van zorgvuldige selectie. De planning is dat medio februari 2020 bekend is wie de nieuwe burgemeester van Twenterand wordt. De bekendmaking gebeurt in een openbare raadsvergadering.