Twenterand

Prinsjesdag op Het Noordik: de jaarlijkse kwaliteitsverantwoording

Door de redactie

De mavo-havo-vwo vestiging van het Noordik heeft voor de tiende keer haar eigen 'Prinsjesdag' op de derde dinsdag in september, de jaarlijkse kwaliteitsverantwoording. Op die dag wordt met het voltallige personeel teruggekeken op het afgelopen schooljaar en vooruitgeblikt naar komend schooljaar.

Alle scholen in Nederland moeten voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie. Alle scholen werken aan hun kwaliteit, maar niet alle scholen hebben een interne kwaliteitszorg dat zowel naar de harde (bv. examen-) cijfers kijkt, èn naar kwaliteit van de leerlingondersteuning door mentoren en docenten, èn daarbij ook nog de mening van de leerlingen en ouders serieus betrekt. De vestiging Noordikslaan van Het Noordik heeft al tien jaar deze kwaliteitszorg.

Tijdens de jubileumeditie van de kwaliteitsverantwoording aan de Noordikslaan wordt aandacht besteed aan de wettelijke basiskwaliteit en de invloed van het afstandsonderwijs vóór de zomervakantie op onze leerlingen. De basiskwaliteit gaat over bijvoorbeeld de leerresultaten (examenresultaten, percentages zittenblijvers), het onderwijsproces (geven we goed les, weten we wat onze leerlingen nodig hebben en handelen we naar hun behoefte?) en schoolklimaat (voelen de leerlingen zich veilig op school?). De basiskwaliteit is dik in orde. Kijkend naar de tevredenheid van ouders en leerlingen, scoort het Noordik (ver) boven het landelijk gemiddelde en komt zij in Almelo weer als beste uit de bus.

Covid-19

Toen Covid-19 toesloeg en Nederland van de ene op de andere dag overstapte naar online afstandsonderwijs wilde Het Noordik van leerlingen en ouders weten hoe deze omschakeling ervaren werd. Al in maart en mei werd het afstandsonderwijs geëvalueerd. Het bleek dat de leerlingen thuis de online lessen konden volgen (leerlingen ontvangen een IPad bij aanvang van hun schooltijd op CSG Het Noordik). Leerlingen werden geconfronteerd met de noodzaak tot grotere zelfstandigheid, de één had daar moeite mee, de ander vond het een verademing. Het Noordik scoort hoger dan landelijk als het gaat om de tevredenheid over de online-lessen. Alle ervaringen uit de periode tot aan de zomervakantie, zowel de positieve maar ook de leerpunten, zijn verwerkt in een set afspraken hoe lesgeven wordt aan De Noordikslaan in tijden van Covid-19. Er is geleerd van eerdere ervaringen en die kennis wordt gebruikt om het onderwijs te blijven verbeteren. CSG Het Noordik blijft ambitieus en wil blijven waarmaken wat beloofd wordt.