Twenterand

Praktijkondersteuning Jeugd GGZ Twenterand blijft

Door de redactie

Maandag 17 juni is het nieuwe convenant POH Jeugd GGZ ondertekend. Hiermee krijgt de pilot na twee succesvolle jaren een vervolg. Doel van de praktijkondersteuner huisarts (POH) is om kinderen en jongeren (tot 23 jaar) snel en gerichte lichte ondersteuning te kunnen bieden wanneer zij niet lekker in hun vel zitten.

De afgelopen twee jaar is gebleken dat dit bijdraagt aan het verminderen van de doorstroom naar meer complexe en dus duurdere zorg. Het tekenen van de overeenkomst onderstreept de bijzondere samenwerking tussen de huisartsen, GGD Twente en de gemeente Twenterand op dit vlak.

De inzet van praktijkondersteuners Jeugd GGZ in de huisartsenzorg kan helpen om te voorkomen dat kinderen en jongeren met beginnende klachten daar te lang mee blijven zitten. Door snel en op maat lichte ondersteuning te bieden, kunnen ergere klachten wellicht voorkomen worden. Dat leidt tot een win-win-win situatie. Kinderen en jongeren krijgen sneller hulp op maat, ouders krijgen serieuze hulp en aandacht wanneer zij zich zorgen maken over hun kind en huisartsen hebben meer mogelijkheden om jeugdigen te helpen wanneer zij ergens tegen aan lopen.

Resultaten

Uit de cijfers blijkt dat de toestroom van jeugdigen naar de POH'ers blijft stijgen. Huisartsen maar ook andere partners uit het voorliggende veld maken gebruik van de POH'ers. Daarnaast zien we dat de POH'ers een groot aantal trajecten zelfstandig afsluiten zonder een doorverwijzing naar tweedelijns zorg te adviseren. Om de ingezette veranderingen meer structureel door te kunnen voeren, wordt de pilot POH Jeugd GGZ verlengd tot eind december 2022. Hierdoor kunnen we jeugdigen zo dichtbij mogelijk zorg blijven bieden.

Enthousiast

Alle deelnemende partijen zijn enthousiast over de pilot en de resultaten. Wethouder Mark Paters heeft namens de gemeente Twenterand het convenant ondertekend: "De resultaten van de eerste twee jaar zijn veelbelovend. Met een praktijkondersteuner kunnen we daadwerkelijk jongeren helpen voordat zaken uit de hand lopen en intensieve trajecten gestart moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat we dit de komende 2,5 jaar nog verder kunnen brengen" .

Praktijkondersteuners

In de gemeente Twenterand zijn twee praktijkondersteuners. Zij zijn beide 16 uur per week beschikbaar en werken bij verschillende deelnemende huisartspraktijken. De gemeente Twenterand draagt de kosten voor dit project.