Twenterand

Verplaatsing winkels Linderflier naar locatie d’Oale Skoele

Door de redactie

PVV Twenterand heeft in december schriftelijke vragen gesteld aan het college c.q. de burgemeester over de verplaatsing van de winkels Linderflier naar locatie d'Oale Skoele. Nu eind januari zijn de antwoorden op de vragen binnengekomen.

Al geruime tijd gonst het van de geruchten dat de winkels aan de Linderflier verplaatst zullen worden naar de locatie van d'Oale Skoele. Geruchten die ontzenuwd worden en dan toch weer de kop opsteken. De PVV wil weten hoe het precies zit met de status van 'dit plan'. Op de vraag of gesprekken gaande zijn om de winkels te verplaatsen naar de locatie van d'Oale Skoele gaf het college het volgende antwoord: In 2007 heeft uw raad de centrumvisie voor Vroomshoop vastgesteld. De uitvoering is in een vergevorderd stadium, waarbij de verplaatsing van het winkelcentrum aan de Linderflier naar de gewenste locatie aan de Julianastraat het sluitstuk is. Om dit aan te pakken heeft het college in oktober 2018 een intentieovereenkomst gesloten met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) om een ontwikkelstrategie op te stellen voor het gebied rond de Julianastraat alsmede aan de Linderflier. Doelstelling is om tot een planconcept voor de centrumontwikkeling van de kern Vroomshoop te komen. In dit kader voert HMO-gesprekken met diverse stakeholders (de eigenaar en huurders van het winkelcentrum).

De plannen voor een eventuele verhuizing staan niet in de koelkast.

De gemeente heeft uitsluitend een intentieovereenkomst met de HMO voor deze locatie. Er is voor de HMO gekozen vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid.

Dat wil niet zeggen dat andere (commerciële) ontwikkelaars geen interesse tonen of de HMO hierover benaderen.

Op de vraag of er zicht op is wat er gebeurd met de het terrein waar de winkels zijn gevestigd dat indien de plannen in de nabije toekomst mogelijk toch uitgevoerd zullen worden, antwoord het college dat daar op dit moment, lopend het onderzoek van HMO, nog geen zicht op is. Conform de centrumvisie wordt hier voorlopig uitgegaan van een combinatie van wonen en werken.

De HMO kiest voor een zorgvuldige aanpak. Zij voert eerst gesprekken met de eigenaar en huurders. De gesprekken tussen de HMO en de directbetrokkenen zijn vertrouwelijk. In oktober 2019 is de dorpsraad op haar verzoek bijgepraat over de voortgang.