Twenterand

PKN-Hervormd Startweekend Coronaproof

Door de redactie

Jaarlijks wordt door de PKN- Hervormd Vriezenveen de Grote Kerk Ontmoetingsdag en in elke kerk een startzondag georganiseerd. Dit is bedoeld als startzondag voor al het kerkelijk jeugdwerk, catechese, huisbezoek, kringen en verenigingen en is gericht op allen, die zich betrokken weten bij de verschillende wijkkerken. I.v.m. de Corona beperkingen en de nieuwste R.I.V.M.-richtlijnen ziet alles er in 2020 wel wat anders uit dan normaal. Grotere hoeveelheden mensen bij elkaar wordt wat lastiger, dus worden extra mogelijkheden benut door meer te spreiden. Dat gebeurt in meer activiteiten, gevarieerde leeftijdsgroepen en in een bredere opzet als startweekend. Dit jaar is het centrale thema: Het goede Leven!

Het zaterdagprogramma heeft een breed karakter met alle wijken gezamenlijk en geïntegreerd met het Hervormd Jeugdwerk. Op zaterdag 19 september zijn er de volgende activiteiten georganiseerd vanuit alle wijken door heel Vriezenveen: een fietspuzzeltocht met meerdere opstap-, start- en eindpunten bij alle kerken en bij Stjaavelin, eenrichtingsverkeer en vertelmomenten op verschillende locaties en leuke acties onderweg, startend tussen 13-15 uur tot aan het einde van de middag met afhaalsnack. In de Grote Kerk is een gevarieerd orgelconcert door de eigen organisten Henk Kamphuis en Henk Linker, 's avonds van 19-20 uur, met beperkte mogelijkheden voor samenzang, extra aandacht voor jongeren door diverse activiteiten: o.a. bij de jongerendienst op zondagavond in de Grote Kerk, mmv ds Kranen en de band Reasons-Thema: You don't know what you've got, until it's gone......!

Zondag 20 september is de invulling van het programma per kerk en onderverdeeld in leeftijdsgroepen.

Voor alle activiteiten geldt dat aanmelding gewenst is via email, app of telefonisch en via de eigen wijkkerk. Exacte aanmeldingsmogelijkheid per activiteit staat vermeld in de kerkbode, via de kerkelijke app-groepen en op www.hervormdvriezenveen.nl Iedereen is weer hartelijk welkom, alleen samen zijn we Kerk.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer