Twenterand

OZB-aanslag probleemgebied Kanaal Almelo ¿ de Haandrik

Door de redactie

Medio maart dit jaar hebben inwoners bezwaar kunnen maken tegen de OZB-aanslag. Met name in het probleemgebied Kanaal Almelo ¿ de Haandrik zullen gedupeerden dit gedaan hebben.

Immers, er is geen rekening gehouden in de aanslagen met de opgelopen schade aan de huizen. En dus met de waardevermindering (WOZ waarde) van de huizen/panden. In het formulier dat gebruikt is om bezwaar te maken tegen de opgelegde OZB dit jaar stond vermeld dat later het schaderapport toegevoegd kon worden. Als onderbouwing van het bezwaar.

Probleem is echter dat de schaderapporten per woning naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet klaar zullen zijn en daarom niet toegevoegd kunnen worden aan de ingediende bezwaren. Deels door politiek gesteggel over de schaderegelingen en deels door de aanwezigheid van corona.

Vragen

De PVV Twenterand heeft vragen gesteld aan het college c.q. de burgemeester van Twenterand.

PVV wil graag weten hoe het college omgaat met de ingediende bezwaren van huiseigenaren in het probleemgebied; of ze op de hoogte zijn dat de schaderapporten niet op tijd aangeleverd kunnen worden en wat de consequentie eventueel kan zijn. Verder zou PVV graag willen weten hoe de gemeente omgaat met de lastenverzwaring voor de gedupeerden, de WOZ-schikking in 2021 en op welke wijze de desbetreffende huizen getaxeerd zijn. PVV stelt voor om deze mensen een deel van de OZB-aanslag kwijt te schelden. Verder zou de PVV graag van de gemeente willen weten of ze over deze kwestie ook contact gaan opnemen met de belastingdienst en over de nog te nemen stappen die genomen moeten worden.