Twenterand

Oud Hoogheden Turftrappers fietsen met college voor fietspad Gravenlandweg

Door de redactie

In het afgelopen carnavalsseizoen 2019 werden Prins Paul (Bels) en adjudant Herman (Snijders) van carnavalsvereniging de Turftrappers door het college van B en W van de gemeente Tubbergen uitgedaagd om zich als hoogheden tijdens de carnaval in te zetten voor een onderwerp uit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. Deze uitdaging was voor Paul en Herman en hun hofdames Simone en Jorien niet aan dovemansoren gericht! Vol overgave hebben zij zich ingezet voor een onderwerp wat hen na aan het hart ligt namelijk: het belang van het verkrijgen van een fietspad langs de Gravenlandweg. Er werd een heus plan van aanpak geschreven en ook tijdens de gala avonden van de Turftrappers is hier aandacht aan geschonken. Tijdens deze gala-avond werden de colleges van B en W van zowel de gemeente Tubbergen als ook de gemeente Twenterand door de toenmalige hoogheden uitgedaagd om de onveilige situatie zelf te ervaren door middel van een gezamenlijk te maken fietstocht langs de Gravenlandweg.

Fietspad Gravenlandweg

Al ongeveer 20 jaar duurt de strijd inmiddels om een fietspad langs de Gravenlandweg te krijgen. Al vaker stond er in de proclamatie van hoogheden van carnavalsvereniging de Turftrappers beschreven dat zij zich gingen inzetten voor een fietspad langs de Gravenlandweg. Dit geeft aan dat het verkrijgen van een fietspad aan de Gravenlandweg in Bruinehaar hoog op de agenda staat bij de inwoners van zowel Bruinehaar, Langeveen als ook de inwoners van De Pollen. Paul licht toe: "De Gravenlandweg is de verbindingsweg van Langeveen naar De Pollen/Vriezenveen, maar ook van en naar de N36. Hierdoor rijdt er veel verkeer over de Gravenlandweg. Daarnaast bevinden zich in Bruinehaar veel agrarische bedrijven, waardoor er met grote regelmaat agrarisch verkeer over de Gravenlandweg rijdt. Omdat er nu geen fatsoenlijk fietspad is zorgt dit dan ook vaak voor onveilige situaties voor de fietsers op de Gravenlandweg". Op de Gravenlandweg mag je officieel 60 km per uur rijden maar toch wordt er vaak hard(er) gereden door automobilisten, ook omdat de huidige situatie op de weg zich hier voor leent. In het verleden is er in de media al verscheidene keren aandacht geschonken aan een fietspad langs de Gravenlandweg. In een artikel van Tubantia, verschenen op 24 november 2018, staat geschreven dat een fietspad helaas niet op het prioriteitenlijstje van de gemeente Twenterand staat.

Onveilige verkeerssituatie

Uiteindelijk werd op vrijdagmiddag 6 december, onder regenachtige omstandigheden, dan ook de daad bij het woord gevoegd en vertrokken de oud-hoogheden en hun hofdames gezamenlijk met de wethouders Martha Van Abbema (kernwethouder van Bruinehaar, gemeente Twenterand) en Erik Volmerink (kernwethouder van Langeveen, gemeente Tubbergen) op de fiets van het Gemeentehuis in Vriezenveen naar het dorpshuis in Bruinehaar. Onderweg kon het fietsend gezelschap zelf ervaren hoe onveilig het kan zijn aan de Gravenlandweg. Na de fietstocht werd bij het dorpshuis nagepraat over de opgedane ervaringen onder het genot van een lunch.

Verbinding

Naast carnavalsvierders zijn de Turftrappers een sterk bindmiddel in de sociaal maatschappelijke structuur van Langeveen en Bruinehaar. Zowel Paul als Herman wonen in Bruinehaar en voor hen stond het afgelopen carnavalsseizoen dan ook vooral in het teken van het verbinden van Bruinehaar en Langeveen. Herman licht toe: "Bruinehaar is een verlengstuk van Langeveen en ligt op de grens met de gemeente Tubbergen, alleen behoort het formeel tot de gemeente Twenterand". De Gravenlandweg, gelegen in Bruinehaar, is een van de verbindingswegen van de ene gemeente naar de andere gemeente. Daarnaast woont minstens een kwart van de inwoners aan de Gravenlandweg in de Gemeente Tubbergen. Hoe mooi is het dan ook om voor deze opdracht vanuit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen de verbinding te zoeken tussen de gemeente Tubbergen en de gemeente Twenterand. "Bruinehaar is verbonden met beide gemeenten, maar valt voor ons gevoel daardoor juist vaak tussen wal en schip. Het lijkt alsof Bruinehaar voor beide gemeenten geen prioriteit is. Hoe mooi zou het zijn als beide gemeenten vanuit deze verbinding met elkaar de handen ineen slaan en er eindelijk eens echt actie wordt ondernomen om van de Gravenlandweg een veilige weg te maken voor de vele jeugdige fietsers'", aldus Herman. De oud-hoogheden hopen, net zoals veel inwoners van Bruinehaar, Langeveen en De Pollen, dat er na al die jaren toch een keer gehoor wordt gegeven aan de oproep voor een veilig fietspad aan de Gravenlandweg. Paul heeft nog een uitbrander: "Een ernstig ongeluk is er tot nu toe gelukkig nog niet gebeurd, maar moeten we met z'n allen daar dan eerst op wachten voordat er actie wordt ondernomen?"

Nieuwe hoogheden

Dat het onderwerp nog steeds erg leeft bij heel veel inwoners van de gemeente Tubbergen en Twenterand werd ook onlangs bij de opening van het nieuwe carnavalsseizoen op de Elfde van de Elfde weer bevestigd. Het fietspad langs de Gravenlandweg werd wederom, inmiddels voor de 5e keer, in de proclamatie opgenomen door Prins Patrick en Adjudant Jeroen, de nieuwe hoogheden van de Turftrappers. Ook deze hoogheden zullen zich weer gaan inzetten voor dit belangrijke onderwerp. Op vrijdag 20 december organiseren Eduard van der Heiden en Gerard Averes, namens de werkgroep externe fietspaden, een handtekeningenactie in het dorpshuis in Bruinehaar en daarmee proberen ze, in eerste instantie de gemeente Twenterand, aan te zetten tot verdere actie. Oud-prins Paul en oud-adjudant Herman ondersteunen deze actie van harte en roepen iedereen, maar zeker alle inwoners van Langeveen, Bruinehaar en De Pollen, op om een handtekening te komen zetten op 20 december!