Twenterand

Op weg naar het vrederijk

Door de redactie

Het nieuwe boek van Fredrik Putman Cramer uit Langeveen met als titel 'Op weg naar het vrederijk' is op vrijdag 13 november uitgebracht. Dit is het eerste boek dat Frederik (Erik) Putman Cramer heeft geschreven. Het boek bevat 152 pagina's en gaat over geloofszaken. In dit boek lopen de christelijke en joodse geschiedenis door elkaar heen.

FG Kayim

Erik Putman Cramer (1952) heeft een dubbele naam en misschien wel dubbele kennis. Hij doorliep de bijbelschool, was vertaler van onder andere een John Wimber boek, pionierde in Almere en was redacteur van Parakleet, het vroegere pinkster-theologisch tijdschrift. Hij gelooft met heel zijn hart in de opname en een duizendjarig vrederijk, zoals de Bijbel dat leert. Ook waarschuwt hij een afdwalende mensheid voor de straf die ongeloof en afval met zich meebrengt.

Samenvatting en citaat

Een citaat uit het boek: 'De aarde is gereinigd en vernieuwd, zoals 2 Petrus 3: 10 - 13 ons leert. De oude aarde is overleden en wordt door Gods toedoen wedergeboren, net als ons menselijk hart dat is. Gifstoffen, zware metalen, radioactieve straling, een verpest milieu, het is allemaal verleden tijd. De lucht is schoon en helder, het water parelfris, en een zonnesteek kun je er niet meer krijgen, want zon en maan zijn er niet meer. Ja, misschien zijn ze er nog wel, maar de hemel is een soort vierde dimensie, waar Gods luister en het licht van het lam ons zullen beschijnen. Zon en maan zijn simpelweg niet meer nodig, ze zijn verwijderd, of schijnen alleen nog elders'.

"Wist u dat christenen en joden een geschiedenis hebben met veel raakvlakken...? En dat ze in de toekomstige tijd weer naar elkaar toe zullen kruipen...? Vandaag de dag zijn we verdeeld over wie de Messias is. In dit boek kiezen we voor de verlosser die alle overige verlossers overbodig maakt. Hij was er, Hij is er, en Hij komt terug. De Bijbel herhaalt het keer op keer: een groot koning zal Hij zijn. Enkele steekwoorden zijn verder: Abraham, Mozes, jisjoev, de strijd van Gog en Magog, opname, Grote Verdrukking, slag bij Armageddon, wederkomst, vrederijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe weet je of je bij de gelukzaligen hoort...? Lees dit boek", aldus Erik Putman Cramer.

Het boek is te bestellen via erputcram@hotmail.com of 06 ¿ 17058914 of via Bol.com met ISBN: 978-94-640-3725-8 en kost 19,50 euro.

FG Kayim

FG Kayim