Twenterand

Ook benieuwd naar de Schipsloot?

Door de redactie

Op woensdag 12 juni gaat de Dorpsraad Vriezenveen een plan over Schipsloot toelichten in het Kooykershuus aan de Dokter Boomstraat 1. De avond begint om 20.00 uur.

De Schipsloot in het Oosteinde van Vriezenveen speelde oorspronkelijk een belangrijke rol in de afvoer van turf vanuit de Engbertsdijkvenen naar Almelo en via Almelo naar de rest van Nederland. En de Kozakkenbrug met de sluis in het Oosteinde was daarbij een markant punt, dat te zien is op oude

ansichtkaarten en op schilderijen van Bernard Jaspers Fayer. Rond 1900 woonden er op het Oosteinde en langs de Geesterenseweg nog ongeveer 70 schippers en in 1850 passeerden er 900 turfschuiten per jaar.

De Dorpsraad Vriezenveen wil de historie van de Schipsloot graag in herinnering roepen, want wie kent heden ten dage de Schipsloot nog? Nadat een groot deel gedempt is tijdens de grote ruilverkaveling in de jaren 50 van de vorige eeuw is de Schipsloot ook verdwenen uit het geheugen van veel Vriezenveners. Jammer, in Vriezenveen is al zo veel historie verloren gegaan. Brug en sluis stonden in wat nu het plantsoen is voor het Kooykershuus.

De Dorpsraad Vriezenveen heeft daarom samen met het Historisch Museum een plan gemaakt om de sluis in het Oosteinde te herstellen als markeringspunt voor de loop van de Schipsloot. Aan dit markeringspunt kunnen later allerlei toeristische evenementen gekoppeld worden zoals bijvoorbeeld een fietsroute langs markante punten in Twenterand. Mogelijk wordt ook de Schipsloot tot Stouwe loop weer nieuw leven in geblazen.

Belangstellenden en ook hun op- of aanmerkingen zijn welkom op woensdag 12 juni.