Twenterand

Ongelijkheid door thuisonderwijs?

Door de redactie

CDA Twenterand maakt zich zorgen over ongelijkheid die mogelijk kan ontstaan door thuisonderwijs aan Twenterandse kinderen, jongeren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De fractie maakt zich met name zorgen over leerlingen in het speciaal onderwijs en peuters met taalachterstanden en wil weten of het college de vinger aan de pols heeft.

De Twenterandse CDA-fractie vraagt het college of en hoe dat in beeld heeft of alle kinderen en scholieren in Twenterand thuisonderwijs volgen. Mochten er kinderen zijn die geen thuisonderwijs volgen, dan wil het CDA weten waar dat aan ligt. Ook wil het CDA weten of het college actie onderneemt als blijkt dat kinderen thuis niet goed begeleid kunnen worden, door bijvoorbeeld achterstanden bij de ouders, en of het college daar überhaupt zicht op heeft. Verder vraagt de CDA-fractie of er in Twenterand gebruik is gemaakt van één van de regelingen van Stichting Leergeld of de overheid om een laptop aan te schaffen voor een kind of scholier en zo ja, hoeveel kinderen daarvan gebruik gemaakt hebben. De christendemocraten vragen zich ook af wat de gevolgen zijn van een eventuele sluiting van de dagopvang en of er iets is ondernomen om te voorkomen dat peuters met een taalachterstand nu een grotere achterstand dreigen op te lopen.

Veiligheid

Tot slot vraagt de CDA-fractie of er bij het college situaties bekend zijn van gezinnen waar de verstandhouding tussen ouder(s) en kind(eren) te wensen overlaat. De partij wil weten hoe hun veiligheid wordt gewaarborgd en of er mogelijkheden zijn om deze kinderen toch ergens anders op te vangen als dat nodig is.