Twenterand

Onderzoek impact corona: hoe gaat het met de Twentenaren?

Door de redactie

Het lijkt beter te gaan met de Twentenaren. Er zijn minder mensen angstig, somber, gestrest en eenzaam. Ook lijken er meer mensen het bewegen en sporten weer op te hebben gepakt. Dit blijkt uit de tweede peiling van het landelijk onderzoek van GGD Twente in samenwerking met het RIVM en andere GGD-en.

Als we de resultaten van de eerste peiling van eind april vergelijken met de laatste peiling van eind mei, dan zien we een aantal verbeteringen in de psychosociale gezondheid van Twentenaren. De sterkste verbetering zien we bij het hebben van gevoelens van angst. Eind april gaf 34% van de Twentenaren aan zich (veel) meer angstig te voelen in vergelijking met de periode voor de corona-maatregelen. Eind mei is dit 16%. Een daling zien we ook bij het somber voelen (van 24 naar 19%), gevoelens van stress (van 29% naar 25%) en gevoelens van eenzaamheid (van 23% naar 19%).

Neemt niet weg, dat ondanks deze verbeteringen, de aandacht voor deze gevoelens natuurlijk belangrijk blijft.

Ook op het gebied van bewegen en sporten is er een verbetering. Zo gaf eind april ongeveer de helft van de Twentenaren aan minder te bewegen en te sporten, in vergelijking met de periode voor de corona-maatregelen. In april is dit gedaald naar 39%. Bij roken en alcohol gebruik is er juist een omgekeerd effect te zien. Er zijn meer Twentenaren die aangeven (veel) meer alcohol te zijn gaan drinken (+5%) en meer rokers geven aan (veel) meer te zijn gaan roken (+5%).

Draagvlak maatregelen

Het draagvlak om de hygiëne maatregelen (zoals 20 seconden handen wassen met zeep, papieren zakdoekjes gebruiken, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden) op te volgen, blijft hoog (rond 90%). Wel is er een afname van het draagvlak rondom de meer sociale maatregelen; het draagvlak om 1,5 meter afstand te houden, en om zo min mogelijk op bezoek te gaan, zijn het sterkst gedaald (-14% en -23%). Het draagvlak om zo min mogelijk bezoek te ontvangen ligt in Twente lager dan in de rest van Nederland.

Hoge bereidheid tot vaccinatie

Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd of zij zich zouden laten vaccineren, als er straks een vaccin beschikbaar is. Ongeveer twee derde van de Twentenaren geeft aan zich te willen laten vaccineren, bijna een kwart weet het nog niet en 10% geeft aan zich niet te willen laten vaccineren.

Help zicht te houden op de crisis

Ook jij kan helpen; door de vragenlijst in te vullen, krijgen we in Twente meer zicht op hoe het met onze inwoners gaat en wat de coronacrisis met de Twentenaren doet. De resultaten gebruikt de overheid voor het bepalen van het landelijk beleid. Het is dus belangrijk dat veel mensen de vragenlijsten invullen.

Volgende peiling juli

Regelmatig wordt er een vragenlijst uitgezet om trends te kunnen volgen. De volgende peiling zal begin juli uitgevoerd worden. Op ggdtwente.nl kunnen inwoners zich aanmelden voor het GGD panel. Je krijgt dan automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan het volgende Corona-onderzoek.