Twenterand

Ondernemertje pesten

Door de redactie

De PVV vindt werkgelegenheid erg belangrijk. Een gemeente moet zorgen dat de werkgelegenheid behouden blijft en moet zich maximaal inspannen om nieuwe werkgelegenheid te faciliteren binnen haar gemeente. En als je kijkt naar de bedrijven die de meeste banen scheppen, zie je dat het midden- en kleinbedrijf voor onze provincie, maar ook voor onze gemeente, de banenmotor is. We moeten dus zuinig zijn op ons midden- en kleinbedrijf. Wat heet, hier moeten we trots op zijn. En niet alleen met woorden, maar vooral met daden. Toen ik las dat Rijssen-Holten weer gekozen was als meest ondernemersvriendelijke gemeente was ik jaloers. Waarom wij niet?

In 2018 verhuisde Bebo Outdoor naar Rijssen, omdat de eigenaar vertelde dat ze in Rijssen niet zo moeilijk doen. Die gemeente staat je als bedrijf op te wachten: kom maar binnen. En hij heeft gelijk. In Twenterand koesteren ze hun ondernemers niet. Er is geen affiniteit met het bedrijfsleven. Men jaagt onze ondernemers onze gemeentegrenzen uit. In Twenterand dumpen ze liever bedrijventerreinen vol met zonnepanelen dan met bedrijven die voor echte werkgelegenheid zorgen.

We kennen allemaal de kwestie Konijnenberg in Den Ham. Een pareltje in Den Ham en het bedrijf stond landelijk bekend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van camera's en aanverwante producten. Omdat er zogenaamd detailhandel zou plaatsvinden moest het bedrijf op relatief korte termijn weg van de gemeente. Terwijl wij allemaal weten dat heel veel bedrijven op bedrijvenparken ook aan particulieren verkopen. Het mag officieel niet, maar de komst van internet maakt dat veel bedrijven ook online spullen verkopen. Het wordt dan ook gedoogd door gemeentes. Logisch, als bedrijf en als gemeente moet je met de tijd meegaan. Maar het enige dat Twenterand deed was niet denken in een oplossing, maar gewoon de regels volgen. Regels die blijkbaar alleen voor Konijnberg van toepassing waren en niet voor andere bedrijven. Want daar wordt gedoogd. Konijnberg is uiteindelijk overgenomen en de werkgelegenheid bijna helemaal verplaatst naar Almelo. Het gevolg van star, ondernemersonvriendelijk beleid. Nu zien we dit ook weer bij Dekker VOF in Den Ham. Het bedrijf dat 75 jaar bestaat wil maximaal 6 keer per jaar puin breken met een mobiele breker. In andere gemeentes is het toegestaan om dit 12 keer te doen. De omwonenden hebben hier geen bezwaar tegen. Het is een win-win situatie. Minder CO2-emissie, minder overlast voor omwonenden en het bedrijf Dekker is toekomstbestendig. Het wordt in zijn bestaan bedreigd wanneer het geen puin mag breken. Maar de wethouder (GBT) en GBT zelf willen dit niet. Regels zijn regels. In plaats van trots te zijn op dit bedrijf jagen ze ook dit bedrijf straks weg uit onze gemeente. De PVV is voor maatwerk en dus moet je als gemeente, samen met de ondernemer, tot een goede oplossing komen. Maar dan moet je wel willen. En dit college en GBT willen niet. Het wordt dus tijd dat er mensen in onze gemeente gaan besturen die de taal van onze ondernemers spreken.

Het doel moet zijn: in 2020 is Twenterand de meest ondernemingsvriendelijke gemeente! En dat gaat met dit ambtenarencollege en GBT niet lukken! Helaas.

Regels zijn prima, maar niet wanneer ze bedrijven de kop kosten of uit onze gemeente jagen. Zeker niet wanneer andere gemeentes onze ondernemers koesteren en dus andere regels hanteren.

Erik Veltmeijer.