Twenterand

Ondernemershuis Twenterand zoekt ondernemers voor 'Creatieve Broedplaats'

Door de redactie

De creatieve industrie is een van de snelst groeiende en meest impactrijke sectoren in Nederland. In 2011 benoemde het Kabinet de Creatieve Industrie als één van de negen topsectoren om Nederland innovatiever te maken.

Creatieve broedplaatsen kunnen helpen talent naar Twente en Twenterand te halen en hier te houden. Met die overtuiging slaan culturele sector, onderwijs en overheid de handen ineen om in de komende jaren een aantal van deze plekken in de regio tot stand te brengen. Het rijk draagt bij met ruim twee miljoen euro uit de zogenoemde Regio Deal. Opvallend is dat niet alleen de steden profiteren. "De hele regio heeft baat bij een open creatief klimaat.' Het Ondernemershuis Twenterand onderkent het belang van een sterke creatieve sector en heeft de intentie om een creatieve broedplaats op te richten in Twenterand.

Projectplan

Voordat er een broedplaats opgericht kan worden moet er een projectplan en geschreven en ingediend worden. Het plan moet uiteraard voldoen aan de eisen van de regio Twente maar minsten zo belangrijk, aansluiten bij de wensen van creatieve ondernemers in Twenterand. Op donderdag 13 augustus van 16.00-17.00 uur wordt er in het ondernemershuis een bijeenkomst georganiseerd om informatie te delen over het project en om input op te halen voor het te schrijven projectplan.

Ben jij ondernemer in de creatieve industrie of zou je dat graag willen zijn? Ben jij kunstenaar of evenementen organisator? Ontwikkel jij nieuwe producten, diensten, systemen, strategieën of werkwijzen?

Meld je aan voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar rik@ondernemershuistwenterand.nl.