Twenterand

Oliebollen voor de zending

Door de redactie

Vanwege de coronacrisis gaat de verkoopmiddag van zendingsvereniging Monica helaas dit jaar niet lukken. De oliebollen-actie gaat op vrijdag 20 november wel door in gewijzigde versie- corona proof! Het is gelukt om extern een geschikte locatie te benutten om Corona-proof te bakken, met inzet van zoveel mogelijk eigen materiaal en vrijwilligers.

Bestellen vindt zoveel mogelijk digitaal plaats met Ideal via de inmiddels aangepaste website www.appeltje-voor-de-dorst.nl of een bestelling met bankoverschrijving per email naar info@appeltje-voor-de-dorst.nl Alle bestellingen worden thuisbezorgd.

Geluk in Peru

Dit jaar is de opbrengst opnieuw voor Geluk in Peru: Matthijs en Rosa Geluk wonen met hun kinderen Joas, Elena, Anna en Thijs in de stad Chiclayo in Noord-Peru. Matthijs is daar in dienst van de Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú (IEPRP, de Evangelische Gereformeerde Presbyteriaanse Kerk in Peru), als toeruster, kerkplanter en als adviseur van het kerkbestuur. Rosa ondersteunt, naast haar taken in het gezin, de kerk met artistieke activiteiten en dagbesteding, waarbij mensen worden gestimuleerd om via kunst uiting te geven aan het geloof. Sinds het begin van de coronacrisis zit Peru in een zware Lock-down en is de kerk vooral digitaal actief met opleiding en toerusting en vooral praktisch met armoede bestrijding. Door de hoge werkloosheid zijn veel mensen volledig van liefdadigheid en voedselbanken afhankelijk. Aanvankelijk schoot de overheid de allerarmsten al snel te hulp, maar dit was bij lange na niet voldoende om het hoofd boven het water te houden. In de Presbyteriaanse Kerk is direct een noodhulpteam samengesteld met mensen uit verschillende kerken, om hulp te bieden. Via zeven kerken zijn voedselpakketten uitgedeeld in drie arme stadwijken in Lima, twee wijken in de stad Ayacucho, een wijk in Trujillo en een wijk in Tarapoto. Dankzij giften uit Nederland én uit Peru worden nu meer dan tweehonderd gezinnen permanent geholpen. Helaas blijven inkomsten voor goede doelen zoals de zending momenteel erg achter, vanwege het wegvallen van collecten en kerkdiensten.

Oliebollen bestellen

U kunt voorafgaand aan Dankdag al vanaf 1 november bestellen: naturel, met krenten en rozijnen of 50/50. Bestellen kan ook per app 06-51571622. Als u tijdig bestelt, geeft dat de benodigde ruimte voor een goede bakplanning en een optimaal resultaat. Alleen samen zijn ze Kerk- Wereldwijd verbonden.