Twenterand

Noodoproep gemeente Twenterand blijkt meer dan terecht

Door de redactie

Jarenlang bezuinigen, ook op de ambtelijke capaciteit, begint zich te wreken in de gemeente Twenterand. Het tekort op de jaarrekening 2019 is bijna anderhalf miljoen euro in plaats van de eerder gemelde half miljoen. "Het zet de noodoproep, die wij en andere gemeenten vorige week richting het Rijk hebben gedaan, kracht bij", aldus wethouder Financiën Roel Koster. "Den Haag moet nu echt bijspringen".

Volgens de wethouder heeft de gemeente Twenterand te maken met achterstallig werk, ook in de bedrijfsvoering. Daardoor heeft de gemeente de afgelopen maand een flinke correctie op het saldo moeten doen. "Nog steeds is het maar anderhalf procent op een totaalbedrag van ongeveer 95 miljoen euro, maar als college doen wij er alles aan om de voorzieningen in onze gemeente te behouden en zelfs te verbeteren. Dat blijft ook voor de komende jaren de grote uitdaging en daar hebben we de hulp van de Rijksoverheid hard bij nodig". Het is een harde boodschap van de wethouder die ook positief is: "In combinatie met de grote opgaven waar gemeenten mee te maken hebben, doet Twenterand het gewoon goed, maar de organisatie zit wel aan wat we maximaal van ze kunnen vragen".

Krappe begroting

De financiële scan provincie Overijssel, 2018 laat zien dat de gemeente Twenterand een 'krappe begroting' heeft. De gemeente doet veel met weinig geld. Het saldo wordt veroorzaakt door diverse voor- en nadelen. Incidentele nadelen zijn het grondbedrijf, een verplichte storting in een landelijke voorziening politieke ambtsdragers en de algemene uitkeringen (het bedrag dat een gemeente van het rijk krijgt) over 2019, die lager is dan verwacht. Daar tegenover staan voordelen zoals lagere kosten voor onderhoud van wegen en onderhoud groen, een voordeel op ontvangen dividenden en op de OZB (Onroerend Zaak Belasting). Het vrijkomen van een bedrag door het opheffen van de reserve bestuursakkoord is ook een voordeel en de tekorten op het sociaal domein zijn lager uitgevallen. Onlangs kwamen daar nog de incidentele resultaten van oninbare debiteuren, de afboeking van een pand en facturen uit 2019 bij.

Gemeenten in nood

Vorige week dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders 150 kaarten op de post gedaan naar alle leden van de Tweede Kamer met de indringende boodschap 'Help ons, zodat wij onze inwoners, ondernemers en organisaties kunnen blijven helpen.' Een noodoproep aan 'Den Haag' om financieel bij te springen. Veel gemeenten in Nederland hebben de Rijksoverheid daartoe opgeroepen.

De jaarstukken zijn te vinden op www.twenterand.nl/jaarstukken.