Hardenberg

Nog steeds veel inbraken in Ommen en Coevorden

Door de redactie

Als we naar de volledige regio kijken waarop De Toren zich met haar nieuwsvoorziening richt, dan valt het op dat vooral inwoners van de gemeenten Coevorden en Ommen verhoudingsgewijs vaker met inbraken worden geconfronteerd. Dat betekent dat inbraak in de andere gemeenten minder voorkomt, maar nog steeds een risico is.

Maak het inbrekers zo lastig mogelijk

Inbrekers zijn in de regel behoorlijk flexibel en verleggen eenvoudig hun werkterrein als het hen in een bepaalde regio te lastig wordt gemaakt om hun slag te kunnen slaan. Dus ook voor inwoners in inbraakluwe gemeenten geldt dat voorkomen sowieso beter is dan genezen. Het nemen van goede voorzorgsmaatregelen is daarom gewoon een must. Op die manier wordt het niet alleen lastiger voor inbrekers om binnen te kunnen komen, maar kan het op zich al een afschrikkend of ontmoedigend effect hebben. Het gevolg: de kans wordt groters dat ze goed beveiligde panden links laten liggen en op zoek gaan naar makkelijkere doelwitten.

Goed hang- en sluitwerk als eerste barrière

Een inbraak verloopt doorgaans razendsnel. Elke seconde dat de crimineel actief is kan er tenslotte één teveel zijn en kan er betrapping op heterdaad plaatsvinden. Goed hang- en sluitwerk om het inbrekers zo lastig mogelijk te maken is in dat kader dan ook een eerste vereiste. De politie raadt de bevolking daarom aan om haar buitendeuren van sloten te voorzien die een SKG-keurmerk hebben. Concreet zijn er op dat vlak twee verschillende varianten: keurmerksloten met twee of drie sterren. Daarbij geldt dat driesterrensloten een nóg hogere inbraakwerendheid hebben dan die met twee sterren. Dit soort sloten zijn bij de plaatselijke doe-het-zelfwinkel te koop, maar het is natuurlijk ook mogelijk om voor advies en installatie een professionele slotenmaker in te schakelen.

Aanvullende inbraakwerende maatregelen

Naast inbraakwerende sloten op deuren is het ook mogelijk om extra veiligheidsmaatregelen te treffen, zodat inbraken of pogingen daartoe extra snel worden gedetecteerd. Denk in dat kader onder meer aan een of meerdere camera's, die de omgeving doorlopend in de gaten houden. Daarnaast zijn er zogenoemde breukmelders te koop, die bij glasbreuk een noodsignaal naar het inbraakalarm doorgeven, zodat er snel passende actie ondernomen kan worden.

Een goede inboedelverzekering die ook echt de schade dekt

Met het nemen van de zojuist genoemde maatregelen wordt de kans op inbraken gegarandeerd sterk teruggedrongen. Ze echt volledig uitsluiten is helaas niet mogelijk. Het is daarom onontbeerlijk om over een goede inboedelverzekering te beschikken, die ook echt de waarde van de huisraad goed dekt. Alleen dan zal een verzekeraar namelijk tot volledige vergoeding van de opgelopen schade overgaan.