Hardenberg

Nieuwe samenwerking in Engbertsdijksvenen

Door de redactie

Op donderdag 16 juli is de samenwerking bekrachtigd voor de verdere voorbereiding en uitvoering van de natuurherstelmaatregelen in de Engbertsdijksvenen. Midden in het natuurgebied bij uitkijkpunt de Pluus ondertekenden provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en de bouwcombinatie Roelofs-Oosterhuis de bouwteamovereenkomst. Dat was het startsein voor een samenwerking waarbij Staatsbosbeheer, advies¿ en ingenieursbureau Roelofs en aannemersbedrijf Oosterhuis gezamenlijk werken aan het herstel van hoogveen in dit gebied. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Overijssel.

Hoogveengebieden, zoals de Engbertsdijksvenen, zijn zeldzaam in Europa. Dit natuurtype heeft een bijzondere variatie in planten en dieren. Om die reden is Engbertsdijksvenen een beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura2000. Het doel van Natura2000 is de biodiversiteit te behouden en herstellen, zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. Dit gebeurt onder meer door meer water vast te houden in het natuurgebied. Het aanleggen en herstellen van kades, het dempen van sloten en het maken van compartimenten zijn de belangrijkste maatregelen die in het bouwteam worden uitgewerkt.

Met de streek

Afgelopen maandag was de laatste dag van de terinzagelegging van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontgrondingsvergunning voor de interne maatregelen in het natuurgebied. Daarop hebben diverse omwonenden en belanghebbenden hun zienswijze kenbaar gemaakt. Dit benadrukt het belang om zorgvuldig om te gaan met de signalen uit de omgeving en voortdurend met de mensen in gesprek te blijven. Herman Brink, provinciehoofd van Staatsbosbeheer: "De komende periode moeten er nog veel keuzes gemaakt worden in het ontwerpproces, waarin de omwonenden goed meegenomen moeten worden". Na de zomer is het eerstvolgende moment waarop de omgeving verder wordt geïnformeerd over de plannen.

Informatievoorziening

Gedurende het ontwerpproces en de uitvoering informeert Staatsbosbeheer omwonenden en belangstellenden via diverse voorlichtingsbijeenkomsten, nieuwsbrieven en artikelen in de krant. Daarnaast is alle actuele informatie terug te vinden op engbertsdijksvenen.nl. Tevens bent u voor vragen en informatie elke laatste maandagmiddag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur welkom tijdens de inloopmiddag in de werkschuur aan de Dorpsstraat 1a in Kloosterhaar.

Daarnaast worden in een aantal kernen etalages ingericht om mensen uit de omgeving meer te betrekken bij wat er speelt in en rondom Engbertsdijksvenen.