Twenterand

Nieuwe initiatieven op magerler es

Door de redactie

Met een nieuw insectenhotel, een prachtige bezinningsroute en bloemrijke bermen heeft de stichting De Mageler Es belangrijke groene stappen gezet om het landschap aanzienlijk te verfraaien. Het doel van het project is om de kwaliteiten van de Mageler Es te versterken. In het project willen we waar mogelijk de Mageler Es landschappelijk verfraaien.

Daarnaast het terugbrengen van de oude structuur en oude gewassen op de Mageler Es. We streven daarbij naar een korte regionale keten van streekproducten. Het in standhouden van zichtlijnen richting Geerdijk, Achteres, Molenstraat en Esweg. Met een terugblik op de historie, met nieuwe cultuur, andere duurzame landbouw bestemmingen, een grotere biodiversiteit, met paardenroutes, bezinningsroute, wandelpaden met oude verhalen, de Joodse geschiedenis kan de Mageler Es een meerwaarde worden voor inwoners, verblijfsrecreanten uit de regio en toeristen. Met kleine kavels en oude graangewassen. Met een verfraaiing en accentuering van het landschap en het meer zichtbaar maken van de joodse geschiedenis.

De stichting De Mageler Es wil meedoen met het uitrollen van nieuwe provinciale initiatieven in samenwerking met gemeente Twenterand. De provincie Overijssel stimuleert met nieuwe initiatieven, verbindt en versterkt om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. In de vorm van buurtprojecten met Bijenlinten van de Bijenhoudervereniging. Met meer akkervogels projecten die aansluiten bij het gemeentelijk project Wies met de Patries.

Historie

Den Ham was al rond de 13e eeuw strategisch gelegen aan de handelsroute van Zwolle naar Twente. Om hun landbouwgebieden te beschermen richten de boeren naast de marke Den Ham de buurschap Magele op. In de 17e eeuw gingen regelmatig stukjes grond van de markegrond over in particuliere handen als beloning voor geleverde diensten. Zo ontstond buiten het kerkdorp verspreide bebouwing met name in Magele en langs de randen van de Mageler Es. De ruilverkaveling Den Ham ¿ Lemele (1978-2008) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan verbetering van de structuur van het gebied, de kwaliteit van het landschap is duurzaam versterkt en het gebied Mageler Es heeft in recreatief en toeristisch opzicht aan kwaliteit gewonnen.

Plannen

Het aanleggen van een graanstroken/bloemenstroken langs de akkers. De educatie van cultuur en historie van De Mageles Es ook naar jongeren overbrengen. Met de grondeigenaren/gebruikers in gesprek gaan en kijken of zij willen mee denken in een andere teelt of randenbeheer. Voor eigenaren van kleine kavels zijn er mogelijkheden voor Provinciale subsidie voor laag groeiende gewassen. Versterking van de leefbaarheid door aanleg van een wandelpad door de faunarand. Het karakteristieke glooiende landschap zichtbaar houden in alle jaargetijden. De begraafplaats op de es opknappen, versterken van de beukenhaag rond de begraafplaats. Belangstellenden worden uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor verbetering van de Mageler Es. Meer informatie is te vinden op de website of FB. Voor uitbreiding van het bestuur zoekt de stichting een nieuwe secretaris en nieuwe bestuursleden. Grondeigenaren of andere belangstellenden die interesse hebben voor het project De Mageler Es kunnen contact opnemen met voorzitter Jan Toerse. 0546 ¿ 671932, email: jtoerse@gmail.com