Twenterand

"Nieuwbouw is heel belangrijk voor de Vriezenhof"

Door de redactie

Op 1 april trad Henk Duijst (65) uit Hindeloopen als interim-bestuurder in dienst bij de Vriezenhof in Vriezenveen. Hij komt er binnen in een voor de organisatie belangrijke periode: De Vriezenhof werkt aan nieuwbouw.

Dertien jaar lang was Duijst bestuurder bij een grote zorgorganisatie in Groningen, met meerdere locaties die vergelijkbaar zijn met de Vriezenhof. Gezien zijn ervaring en expertise is zijn aanstelling bij de Vriezenhof dus verre van vreemd. Toch had hij zelf begin dit jaar niet verwacht een dergelijke functie te bekleden. "Mijn vrouw en ik hebben er een paar jaar geleden voor gekozen om ons leven anders in te delen, om meer dingen samen te doen. Ik had een goede baan in de zorg, zij in het onderwijs; we hebben die opgegeven en zijn in Hindeloopen samen een winkel begonnen. Daar verkochten we leuke hebbedingen voor toeristen, maar ook kunst en keramiek. 's Winters, buiten het toeristenseizoen, reisden we door Europa en zagen dan vaak zoveel leuke artikelen dat we dan meteen de inkopen voor de winkel deden. Heerlijk om te doen". De winkel draaide zo goed dat er al snel een tweede en derde winkel volgden. Dat Duijst nu toch weer in de zorgsector aan de slag is, is mede het gevolg van de coronapandemie. "Daardoor daalden de verkopen tot ongeveer een tiende van de normale omzet. We hebben de winkel daarom moeten sluiten. Een dag later werd ik benaderd met de vraag of ik beschikbaar was voor een interim-functie in Vriezenveen".

Nieuwbouw

Duijsts dienstverband duurt tot januari 2021, maar het zou een vergissing zijn te denken dat hij hier is om 'op de winkel te passen': "Dit huis staat op het punt om nieuwbouw te realiseren. Ik wil er heel graag aan bijdragen dat er in dat proces stappen worden gezet. Nieuwbouw is voor de Vriezenhof heel belangrijk. Dit huis is zestig jaar geleden gebouwd voor mensen met een behoefte aan wonen met lichte zorg. Inmiddels is het een verpleeghuis en woont er een zwaardere doelgroep. Dat vergt een ander soort huisvesting. Nu is er nog sprake van een gebouw met lange gangen met veel woon-slaapkamers van de bewoners en één grote gezamenlijke ruimte op de begane grond. Voor de relatief zelfstandige bewoners was dat nooit een probleem. Nu er bewoners zijn met een grotere zorgvraag, is die ruimte voor de bewoners van de eerste en tweede verdieping lastig bereikbaar. Daarom willen we meer gaan werken in een kleinschaliger omgeving, met groepen van acht tot tien bewoners met hun eigen studio en een gezamenlijke woonkamer en de mogelijkheid om op de groep te koken".

De nieuwe huisvesting is gepland op de huidige locatie aan de Jonkerlaan. Die bevalt namelijk prima. "Als bewoners in hun woning zitten en uit het raam kijken, moet er wat te zien zijn. Het raam moet een 'levend schilderij' zijn. Daarvoor moet er buiten levendigheid zijn. Met de aanwezigheid van het gemeentehuis en de appartementengebouwen hiertegenover is die er. Bovendien is in de nieuwbouw een restaurant voorzien dat we willen openstellen voor iedereen, niet alleen voor onze bewoners. Enerzijds is dat nodig om het restaurant rendabeler te maken nu we er over denken om voor de bewoners op de groep te gaan koken, maar ook zorgt het voor extra levendigheid".

Betrokken gemeenschap

Voor zijn komst naar de Vriezenhof kende Duijst Vriezenveen niet. "Inmiddels weet ik dat het dorp een betrokken gemeenschap kent. Tijdens de lockdown kwamen inwoners en ondernemers spontaan cadeautjes brengen voor de bewoners. Ook een heel mooi initiatief is het Maaltijd Moment, waarbij leerlingen van het Noordik de bewoners van de beide aanleuncomplexen begeleiden naar het restaurant, waar ze dan een maaltijd gaan nuttigen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de jongeren werken aan meer sociale betrokkenheid en voor de ouderen is het contactmoment met de jongeren een mooie afwisseling".

De coronapandemie zorgde ook voor nieuwe inzichten. "Een crisis als deze leert je of je als organisatie in staat bent om snel te acteren op iets dat je niet kunt voorzien. Gebleken is dat wij dat kunnen. En tijdens de lockdown bleek dat het niet kunnen ontvangen van bezoek niet alleen eenzaamheid of gemis tot gevolg had. De rust werd ook als fijn ervaren. Dat leert ons dat niet alleen levendigheid belangrijk is, maar dat een prikkelarme omgeving soms ook fijn is. Deze inzichten nemen we mee in de plannen voor de nieuwbouw".

De realisatie van de nieuwbouw en zelfs de start ervan zal Duijst niet meer als interim-bestuurder meemaken. Hij vertrekt na dit jaar en keert terug naar Hindeloopen. De kans is aanwezig dat hij daar wél vooral op de winkel gaat passen.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer