Twenterand

Nieuw beleid evenementen

Door de redactie

In de gemeente Twenterand is er al jarenlang een ruim aanbod aan evenementen. Een evenementenbeleid was er echter nog niet. Daar wordt nu aan gewerkt, en wel door de gemeente en organisatoren van evenementen samen.

"In het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat er een evenementennota gaat komen, omdat evenementen heel belangrijk zijn voor onze gemeente", zegt wethouder Bart-Jan Harmsen. Zelf was hij in het verleden betrokken bij de organisatie van het Save Our Summer dancefestival. Is het dan zijn verdienste dat er nu beleid gemaakt wordt? "Misschien dat ik vanwege mijn achtergrond kansen zie. Maar waarschijnlijk is er niet eerder beleid gemaakt omdat de noodzaak er nog niet was. Er zijn nu meer evenementen die bovendien groeien en complexer worden. En na voorvallen als in Haaksbergen [in 2014 belandde een monstertruck tijdens een demonstratie in het publiek met drie doden en tientallen gewonden als gevolg ¿ redactie] zijn de regels een stuk strenger. Daardoor is er nu ook meer behoefte om van elkaar te leren".

Op 17 april was er bij De Zandstuve in Den Ham een eerste bijeenkomst. "Daar was veel animo voor", zegt Jordi Voort, organisator van onder andere het Boost Gospel festival. "Er waren 86 personen aanwezig, meer dan de helft van het aantal organisatoren in Twenterand. Dat geeft wel aan dat het leeft". De bijeenkomst stond in het teken van kennismaken, informatie opdoen en ervaringen en ideeën uitwisselen. Het moet de start vormen van een proces waarbij gemeente en organisatoren samen beleid ontwikkelen. Harmsen: "We moeten als gemeente niet de fout maken te willen denken voor de organisatoren, we moeten luisteren naar wat zij willen en samen tot een nota komen waarin de behoefte van de organisatoren leidend is. Dat er nog geen beleid was is misschien zelfs wel een voordeel omdat we nu vanaf nul kunnen beginnen".

Leren van elkaar

De samenwerking moet niet alleen een evenementennota opleveren, het moet organisatoren ook de gelegenheid bieden om dingen slimmer aan te pakken, doordat ze van elkaar kunnen leren. Voort: "Niet alle organisaties hebben de capaciteiten in huis om alles zelf te doen. Een rastertekening die nodig is voor een vergunningsaanvraag maak je bijvoorbeeld niet zo maar even. Daarom is het goed om onderling kennis te delen. Ook zou je gezamenlijk lokale ondernemers kunnen benaderen, bijvoorbeeld voor het maken van die tekening of voor het inhuren van materiaal. Ook zou je samen meer moeten werken aan een stukje Twenterand marketing: elke organisator heeft er baat bij dat andere evenementen ook succesvol zijn. Dat zorgt ervoor dat mensen de weg naar Twenterand weten te vinden".

Een van de dingen die uit de bijeenkomst naar voren kwam is dat er behoefte is aan een evenementenkalender. "De gemeente heeft wel een overzicht van wat wordt georganiseerd, maar alleen van evenementen waarvoor al een vergunning is aangevraagd. Organisatoren willen een activiteit graag eerder kenbaar kunnen maken. Zo kunnen zij eventueel voorkomen dat er op dezelfde dag concurrerende activiteiten worden gepland. Je moet als gemeente ook niet teveel sturen op de planning. Inzicht hebben is wel belangrijk, maar organisatoren kunnen zelf wel oordelen of hun activiteiten elkaar bijten of niet", zegt Harmsen. Ook opperden organisatoren het idee voor een loket waar zij terechtkunnen met vragen over bijvoorbeeld het vergunningentraject. Harmsen ziet de gemeente ook wel actief informeren: "We kunnen in alle kernen een avond organiseren voor organisatoren van evenementen waarop we uitleg geven over zaken als regelgeving".

Zowel Harmsen als Voort zien dat de samenwerking nu al wat oplevert. "Het heeft gezorgd voor een positieve vibe. Door er zo samen mee bezig te zijn stimuleer je elkaar. De eerste avond zal dan ook een vervolg krijgen, misschien in de vorm van een thema-avond", zegt Voort.

Geen tijdsdruk

De eerste stappen op weg een evenementenbeleid zijn gezet, wanneer het beleid gerealiseerd kan zijn is niet duidelijk. Harmsen: "Het is belangrijker dat er een goed stuk komt dan dat er snel een stuk komt. Ik wil wel graag dat er dit jaar een beleidsstuk wordt gemaakt. Dan kan dat begin volgend jaar in de raad worden behandeld en misschien kan het dan in 2020 worden geïmplementeerd. Maar alleen als iedereen er klaar voor is. Er is ook geen noodzaak om heel snel nieuw beleid uit te voeren. Het zou een ander verhaal zijn als het evenementengebeuren in Twenterand op zijn gat lag, maar dat is zeker niet het geval".".