Hardenberg

Nederlanders weten weinig over uitstoot eigen auto

Door de redactie

Ruim 60 procent van de Nederlanders heeft geen idee wat zijn auto uitstoot aan vuile lucht en schadelijke stoffen, zoals NOx. Sterker nog, hetzelfde aantal weet zelfs niet wat NOx is. Toch denkt 74 procent na een korte omschrijving dat het redelijk tot zeer schadelijk is voor de gezondheid.

Op de vraag welke stoffen een auto op brandstof uitstoot antwoordt 77 procent roetdeeltjes, 63 procent fijnstof en 64 procent CO2. De schadelijke stof NOx is slechts bekend bij 13procent van de ondervraagden die meededen aan het onderzoek dat PanelWizard afnam in opdracht van Toyota.

NOx is zeer schadelijk voor de gezondheid en wordt gelinkt aan longschade, hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte, naast dat het bijdraagt aan de afbraak van de ozonlaag. Deze stof wordt voornamelijk door dieselauto's uitgestoten. Doordat de verbrandingstemperatuur van een dieselmotor veel hoger is dan in een benzinemotor kan stikstof zich binden aan zuurstof en ontstaat NOx.

Uit het onderzoek blijkt verder dat men niet goed weet welke auto's vervuilend zijn en wat ze uitstoten. Iets meer dan de helft is ervan op de hoogte dat er uitstootnormen gelden, maar vrijwel niemand (90% van alle deelnemers) weet wat de Euro-normen daadwerkelijk inhouden en wat de verschillen ertussen zijn.

Met 80 procent is de ruime meerderheid het erover eens dat de lucht schoner moet. 67 procent vindt dat het inruilen van een diesel voor een hybride auto daar een goede oplossing voor is, omdat die zuiniger, betaalbaar en veel minder vervuilend zijn. 9 van de 10 ondervraagden zou best willen overstappen op een volledig elektrische auto, maar vind dit nu nog te duur in aanschaf.

Op dit moment rijden er nog ruim 310.000 sterk vervuilende dieselauto's rond in Nederland die onder de Euro 1 t/m 4 norm vallen en daardoor steden als Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en Rotterdam niet meer in mogen om ernstige luchtvervuiling in dichtbevolkte gebieden zoveel mogelijk tegen te gaan.