Hardenberg

Motie voor behoud carbidschieten

Door de redactie

Forum voor Democratie en PVV in Overijssel willen dat het provinciebestuur zich hard maakt voor het behoud van het carbidschieten in de provincie.

In een motie roepen PVV en FvD het college van Gedeputeerde Staten op om zich nadrukkelijk uit te spreken over het belang van het behoud van de traditie carbidschieten in Overijssel. Ook willen de partijen dat het college zich er bij interprovinciaal overleg voor inzet dat alle provincies de waarde van deze traditie gezamenlijk onderschrijven en dit onder de aandacht brengen van Den Haag.

Beide partijen schrijven dat het carbidschieten onlosmakelijk verbonden is met de leefbaarheid op het platteland en in enkele steden in Overijssel en dat het bijdraagt aan de saamhorigheid tijdens de jaarwisseling. Bovendien is het een relatief veilige traditie vergeleken met het afsteken van vuurwerk.

De traditie van het carbidschieten is weliswaar al in 2014 opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland, maar gezien de discussies over het inperken van het vuurwerkgebruik vinden PVV en FvD het belangrijk dat de waarde van carbidschieten voor de cultuur en leefbaarheid van Overijssel wordt onderstreept.