Twenterand

Mooie resultaten maar voorzichtigheid troef in Twenterand

Door de redactie

Tastbare resultaten op verschillende terreinen en een overschot: de eerste jaarrekening van dit college laat een voorzichtig positief beeld zien. De jaarrekening 2018 is dinsdag 28 mei door het College van burgemeester en wethouders vastgesteld. De Twenterandse samenleving heeft daar volgens Roel Koster, wethouder Financiën, een belangrijke bijdrage in geleverd: "Wij laten als gemeente steeds meer over aan inwoners, ondernemers en andere instanties. Het is mooi om te zien hoe dat opgepakt wordt. Tegelijkertijd weten we ook dat het voor sommigen heel moeilijk is overeind te blijven. Wij willen er voor zorgen dat ook die mensen mee kunnen blijven doen".

Koster waakt voor een jubelstemming: "Er staan ons nog enkele forse uitdagingen te wachten, zonder dat we precies weten hoeveel geld we vanuit het rijk krijgen. We moeten blijven knokken voor een stabiel, financieel beleid voor Twenterand".

Eenmalig

Het positieve financiële resultaat over 2018 van 3.456.006 euro moet in perspectief worden gezien. In 2018 heeft de gemeente een eenmalige uitkering ontvangen uit de knelpuntenpot Sociaal Domein van 3.335.500 euro. Zonder deze meevaller en rekening houdend met de voorgestelde reserveringen voor een extra bijdrage aan het Kulturhus de Klaampe en de uitgaven voor het innovatiefonds in 2019, is het resultaat over 2018 13.494 euro nadelig. "Dit resultaat is slechts 0,01% van de totale omvang van de exploitatierekening van 2018. Dit betekent dat, ondanks de uitdagingen waarvoor elke Nederlandse gemeente staat, Twenterand het gewoon goed heeft gedaan", aldus Koster.

Behaalde resultaten

In 2018 zijn mooie resultaten behaald door de gezamenlijk inzet van gemeente en samenleving. Zo behaalden alle Twenterandse bedrijventerreinen opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Een succesvolle samenwerking aan een veilig Twenterand tussen politie, gemeente, brandweer en ondernemersverenigingen. De voorbereidingen voor de bouw van Zonnepark Oosterweilanden zijn gestart, zodat het park in september 2019 in gebruik kan worden genomen.

2018 was ook het jaar dat Twenterand de Landschapsprijs won. Geen momentopname maar een resultaat van structurele inzet van alle betrokken partijen voor behoud van het landschap. De inzet van Twenterand kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen. Bij deze aanpak zijn veel verhalen gedeeld, waardoor het landschap meer omarmd is door de bewoners.

Er hebben in 2018 gesprekken plaatsgevonden met diverse partijen voor de uitvoering van een sportvisie. Daarbij is aangesloten bij de regionale sportvisie. Twenterand is één van de pilot gemeenten binnen het project Loopland Overijssel.

De nieuwe Integrale Beleidsnota Sociaal Domein is in 2018 vastgesteld. De aparte plannen van jeugdhulp, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), participatie/sociale zaken en de verbinding met onderwijs staan samen in één plan. De kern van het plan is dat de gemeente Twenterand wil dat al haar inwoners kunnen meedoen in de samenleving, zich kunnen redden en kunnen ontwikkelen.

Op 25 juni worden de jaarstukken besproken in de gemeenteraad. De jaarrekening is te vinden op www.twenterand.nl/jaarstukken