Twenterand

Mooie bijdrage voor Leger des Heils uit Twenterand

Door de redactie

Een grote groep vrijwilligers van het Leger des Heils ging in week 48, dus van 25 t/m 30 november in Twenterand op pad met de collectebus. In de kernen Vriezenveen/De Pollen/Westerhoeven en Westerhaar- Vriezenveenswijk en Vroomshoop/ Geerdijk is het prachtige bedrag verzameld van 6710,83 euro, dankzij maar liefst ruim 130 vrijwilligers.

In Vroomshoop was er sprake van groei zowel in opbrengst als in aantal nieuwe collectanten, elders stabilisatie of lichte daling vergeleken met 2018. Alle gevers en vrijwilligers heel hartelijk dank voor uw hulp, inzet en bijdrage. De opbrengst van de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten, waarmee het Leger des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijdt in de eigen regio.

In Almelo onder andere met het project Bij Bosshardt, speciale activiteiten in de wijk tegen eenzaamheid met een kerstdiner en gerichte opvang van ouderen, dak- en thuislozen. Steeds meer mensen doen een beroep op het werk van het Leger des Heils. In 2018 kwamen meer dan honderdduizend mensen in aanraking met het Leger des Heils. Het gaat om activiteiten als: kledingwinkels, de huiskamer in de buurt, scouting, gezinscoaching en schuldhulpverlening. Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven ontvangt het Leger des Heils meestal geen subsidie. Heeft u zelf deze keer de collectebus gemist? Doneren kan altijd online via www.legerdesheils.nl of via SMS BORD naar 4333 en doneer voor 3 euro een maaltijd. Uw bijdrage aan het Leger des Heils is fiscaal aftrekbaar. In Vriezenveen krijgen gevers nog een aanvullende herkansing tijdens de Jongerendienst in de Grote Kerk op zondagavond 15 december. De diakonale collecte tijdens deze dienst is ook bestemd voor het werk van het Leger des Heils.