Twenterand

Mogelijkheden tot natuur begraven in Twenterand

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Twenterand heeft door middel van een brief de raadsleden geïnformeerd over natuurlijk begraven in de gemeente Twenterand. In de vergadering van 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van een verdiepend onderzoek naar (meer) natuurlijk begraven op een apart gedeelte van of in aansluiting op de gemeentelijke begraafplaatsen. Zodra een nieuw college was aangetreden in de zomer van 2018 is dit verder in gang gezet. Onderzocht is wat daarvoor de mogelijkheden zijn op de gemeentelijke begraafplaatsen. In eerste instantie blijken de begraafplaatsen in Vriezenveen en in Westerhaar-Vriezenveensewijk en de begraafplaats Dennenhof in aanmerking te komen voor natuurlijk begraven.

Qua sfeer en natuurlijke omgeving is de locatie in Westerhaar het meest geschikt. Er moet echter veel grondwerk verzet worden om de locatie geschikt te maken voor begraven. De samenstelling van de bodem ter plaatse is namelijk niet geschikt voor het gebruik als begraafplaats. Dit brengt meer kosten met zich mee. Van de andere twee locaties scoort Vriezenveen het beste als mogelijkheid voor natuurlijk(er) begraven. De beschikbare ruimte op de begraafplaats Dennenhof is gelegen nabij de druk bereden Vroomshoopseweg. Dit zal zorgen voor verkeersgeluid en daardoor is de locatie minder geschikt. Nabestaanden hebben geen kosten voor (het plaatsen van) een grafsteen. Om natuurlijk begraven niet goedkoper te maken dan 'gewoon' begraven stelt het college voor om dezelfde tarieven te hanteren. De Inrichting van het veld kan plaatsvinden door aanplant van bomen en inzaaien bloemrijke mengsels. De grafrechten op dit veld zullen voor onbepaalde tijd worden uitgegeven. Per graf zal ongeveer 10 m2 worden gereserveerd (op een reguliere begraafplaats is dat ongever 2 m2). Het idee is om de graven niet in een rij uit te geven, maar willekeurig te laten zijn qua vorm en ligging. Ook bestaat de mogelijkheid om een dubbeldiep graf aan te kopen. Grafmonumenten (behalve een door de gemeente aan te leveren houten schijf) zijn niet toegestaan.