Hardenberg

Moet er een nachttrein komen van Almelo naar Hardenberg?

Door de redactie

Er moet een nachttrein gaan rijden tussen Enschede en Hardenberg. GmeenteBelangenTwenterand heeft een onderzoek gedaan en dit is de conclusie.

De gemeente Enschede, de Regio Twente en de Provincie Overijssel willen dat er 's nachts met de trein gereden wordt op het traject Enschede naar Almelo. Dit wil men eerst met een proef doen. Naar aanleiding van geluiden uit de bevolking vroeg GemeenteBelangen Twenterand zich af of het doortrekken van zo'n nachttrein naar Hardenberg bij proef ook mogelijk is, zodat ook op de tussenliggende stations Vriezenveen en Vroomshoop in- en uitgestapt kan worden. Op het traject Almelo-Hardenberg rijden momenteel treinen in het weekend tussen ongeveer 08.48 en 23.57 uur (de laatste trein die 's avonds vanuit Almelo rijdt) en vanuit Hardenberg is dit respectievelijk 08.09 en 23.16 uur.

Enquête

GemeentenBelangenTwenterand heeft een enquête uitgezet via social medial of er behoefte is aan een 'uitgaanstrein' tussen Almelo en Hardenberg. Het bericht over de enquête is uitgezet in de periode 19 tot 28 april 2019. Het bereik van het bericht was ruim 12.500. De betrokkenheid was groot: er werd 223 keer gereageerd. Het aantal mannen en vrouwen dat reageerde was nagenoeg gelijk. De enquête bevatte vragen als: Wil jij dat er 's nachts een trein gaat rijden; Op welke tijden wilt u dat de trein rijdt? Zou jij gebruik maken van de uitgaanstrein?

De enquête zelf leverde 555 unieke respondenten op. Op de vraag of er belang is bij een 'uitgaanstrein' zijn de respondenten erg duidelijk: 95,1 procent zegt 'ja'; 4,5 procent 'nee' en 0,4 procent 'misschien'. Hiervan zegt 85,7 procent gebruik te gaan maken van de 'uitgaanstrein'.

Vragen aan het college

GemeenteBelangenTwenterand stelt in een brief een aantal vragen aan het college van B en W van de gemeente Twenterand. Uit de brief blijkt het volgende dat GemeenteBelangenTwenterand de nachttrein een middel is om jongeren binnen de gemeente te houden. De gemeente Twenterand heeft met krimp van de bevolking te maken onder meer doordat jongeren die verhuizen naar stedelijke gebieden. Er mede daarom wordt door de coalitie GBT/CU ingezet op het behouden van de jongeren in de gemeente door betaalbare jongerenhuisvesting mogelijk te maken en vaart achter nieuwbouw van (starters)woningen te zetten. GemeenteBelangen Twenterand wil graag de mening van het college of een nachttrein een aanwinst zou kunnen zijn voor de gemeente Twenterand? En of het een middel is om te wapenen tegen de voorspelde krimp van de bevolking? Of het college bereid is met de gemeenten Enschede, Almelo en Hardenberg, de Regio Twente en de Provincie Overijssel (als aanspreekpunt en verantwoordelijke regionale vervoer) in gesprek te gaan en voor te stellen om aan te sluiten bij de proef door de nachttrein door te trekken op het traject Almelo-Hardenberg? En of zij bereid zijn de resultaten van de enquête met de desbetreffende partners te delen?