Twenterand

Met een krappe begroting doet Twenterand het goed

Door de redactie

Twenterand doet het structureel goed, ondanks een krappe begroting. Dat laat de jaarrekening 2019 van de gemeente zien. Het tekort van 442.946 euro op de jaarrekening is nog geen half procent op een totaalbedrag van ongeveer 95 miljoen euro en komt vooral door incidentele tegenvallers. In combinatie met de grote opgaven waar gemeenten mee te maken hebben, doet Twenterand het goed.

Die 'krappe begroting' blijkt uit de financiële scan provincie Overijssel, 2018. De gemeente Twenterand doet veel met weinig geld. Het saldo wordt veroorzaakt door diverse voor- en nadelen. Incidentele nadelen zijn het grondbedrijf, een verplichte storting in een landelijke voorziening politieke ambtsdragers en de algemene uitkeringen (het bedrag dat een gemeente van het rijk krijgt) over 2019, die lager is dan verwacht. Daar tegenover staan voordelen zoals lagere kosten voor onderhoud van wegen en onderhoud groen, een voordeel op ontvangen dividenden en op de OZB (Onroerend Zaak Belasting). Het vrijkomen van een bedrag door het opheffen van de reserve bestuursakkoord is ook een voordeel en de tekorten op het sociaal domein zijn lager uitgevallen.

Resultaten

Het college is in 2019 begonnen met kernbudgetten. Het doel daarvan is het stimuleren van initiatieven in de samenleving van Twenterand. Als gevolg hiervan werden uiteenlopende initiatieven bij de gemeente ingediend en gehonoreerd, zoals de viering van 650 jaar Vriezenveen, het plaatsen van een miniatuurbrug in Westerhaar, het creëren van een ontmoetingsruimte in De Pollen en de herinrichting van een speeltuin in de wijk Boshoek te Vroomshoop.

Voor het sociaal domein was 2019 een intensief jaar. De nieuwe Twentse inkoop van de zorg moest worden ingevoerd, met herindicaties en de transformatie moest op volle kracht worden doorgezet. Financiële zorgen en de noodzaak voor structurele oplossingen vanuit het rijk blijven actueel. De samenwerking blijft om aandacht vragen maar verloopt in Twente goed. Zorgfraude en kwaliteit had en houdt voortdurend de aandacht. Zelfredzaamheid en goede ondersteuning van onze inwoners staan steeds centraal.

Ruimtelijke ontwikkeling

In mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Programma aanpak stikstof (PAS). Dat heeft een grote invloed op de ontwikkelingen in de ruimte. Veel boeren dichtbij Natura 2000 gebieden kunnen niet meer uitbreiden en moeten nadenken over hun toekomst. Daarnaast heeft de uitspraak invloed op bouwprojecten, zoals bij het plan Garstelanden dat stilligt. Een mooie, ruimtelijke ontwikkeling is bijvoorbeeld de aanleg van het fietspad Kerkallee/de Rohorst in Den Ham, maar ook de vaststelling van de Startnota RES Twente. Momenteel vindt er een peiling plaats waarmee inwoners mee kunnen praten over de duurzame vormen van de opwekking van energie in Twenterand. Begin 2019 is bedrijventerrein Oosterweilanden bouwrijp gemaakt en de verkoop is in gang gezet.

BV Twenterand

Noemenswaardig is ook de economische visie 'De toekomst van BV Twenterand', die samen met ondernemend Twenterand is opgesteld. In 2019 is voor de eerste keer de Sportprijs uitgereikt. De uitreiking was gekoppeld aan het sportfestijn. Het was een mooie avond waarin de sporters in het zonnetje zijn gezet. Een kleine greep uit de dynamiek van de samenleving van Twenterand, waarin de organisatie van de gemeente Twenterand ondersteunt met maar één uitgangspunt: De inwoners van Twenterand.