Twenterand

Meevaller rijk zorgt voor positief saldo Twenterand

Door de redactie

Een meevaller van ruim 5 ton in de algemene uitkering van de rijksoverheid voor gemeenten, zorgt voor een positief saldo bij de Bestuursrapportage (Berap) 2020 in de gemeente Twenterand. Het college van B&W stelde op dinsdag 1 september de Berap 2020 vast en stelt de gemeenteraad voor het positieve saldo van ruim 240.000 euro in de Algemene Risico Reserve te storten. Deze reserve komt daarmee weer wat dichter bij het bedrag dat minimaal in deze reserve zou moeten zijn.

De Berap is een tussentijdse verantwoording van het college aan de raad over de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2020. Over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2020 wordt informatie gegeven over de relevante afwijkingen in de uitvoering. Ook wordt een financieel overzicht gegeven over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2020. Per programma is een verklaring van de verschillen opgenomen. Bij de jaarrekening 2020 wordt het definitieve resultaat bekend.