Hardenberg

LTO Noord verbolgen over besluit Waterschap Vechtstromen

Door de redactie

LTO Noord baalt van het besluit van Waterschap Vechtstromen om op hun pachtgronden geen teelt van uien, lelies en bollen en gebruik van glyfosaat meer toe te staan. Vooral de communicatie rondom deze besluitvorming is volgens LTO Noord niet om over naar huis te schrijven.

Terloops benoemd

"Vrijdag 26 februari hebben we, tijdens een 1,5 uur durend overleg met de bestuurders van het waterschap, een aantal onderwerpen besproken. Het niet meer gebruik mogen maken van glyfosaat op pachtgronden is terloops benoemd. Maar niet wat de overige maatregelen zijn voor wat betreft het uit te voeren grondbeleid. Daarna werd het besluit nog wat vergoelijkt door te zeggen dat het alleen over strategische gronden ging en niet over alle gronden binnen het werkgebied van Vechtstromen. Er is dus nog heel veel onduidelijk rondom dit belangrijke thema", vertelt LTO-bestuurder Nicole Koks, die in de Regio Oost water in haar portefeuille heeft.

Slechte communicatie

Ook het feit dat de pachters zelf nog niets over deze besluiten hebben gehoord is slecht gevallen bij LTO Noord. "Wij roepen het waterschap op tot heldere en duidelijke communicatie en betrokkenheid bij hun pachters", vult LTO-bestuurder Brenda Timmerman aan. Zij beheert de portefeuille water in de Regio Noord van LTO Noord.

Nieuwe voorwaarden

Binnen het gebied van Vechtstromen gaat het om circa 250 hectare waarvan nu de pachtvoorwaarden zijn gewijzigd. Naast voorwaarden over teelt en gewasbeschermingsmiddelen, zijn ook de termijn van pacht veranderd. Zo mag nog maar 4 jaar achtereenvolgend gepacht worden en mogen schouwpaden niet meer worden bemest.

Grote gevolgen

"Al met al kan dit grote gevolgen hebben voor pachters in het gebied. Het zint ons niet dat het besluit zo is genomen. Dat is echter democratie, dus daar kunnen we nu niets aan doen. Maar dat er vervolgens zo waardeloos met de pachters wordt omgegaan is heel treurig. Een van de onderwerpen die tijdens bovengenoemd overleg besproken is, is een open en transparante communicatie richting onze achterban. Helaas moeten wij constateren dat hiervan nu geen enkele sprake is", besluit Koks.