Hardenberg

Lokale omroepen willen meer samenwerken

Door de redactie

De lokale omroepen Delta Media Groep (Twenterand), Omroep NOOS (Hardenberg) en RTV Vechtdal (Ommen en Dalfsen) hebben de handen ineengeslagen om te onderzoeken of en hoe de omroepen meer en beter kunnen samenwerken. Enerzijds doen de omroepen dit om elkaar te versterken en waar mogelijk voordelen als afzonderlijke omroepen te halen, maar ook geven zij hiermee invulling aan de opdracht vanuit de Rijksoverheid om meer te gaan samenwerken in zogenoemde streekomroepen.

In Nederland zijn circa 260 lokale omroepen actief. In een convenant van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) is in 2015 de wens uitgesproken om deze lokale omroepen meer te laten samenwerken en daarmee het aantal lokale omroepen terug te brengen naar zo'n tachtig grotere streekomroepen. Het is aan de lokale omroepen zelf om hierin stappen te zetten en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het doel is dat deze streekomroepen gaan voldoen aan het daarvoor ontwikkelde keurmerk, bestaande uit twintig kwaliteitscriteria, waarmee zij toewerken naar een zogenoemd Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA).

Samenwerking

Voor de omroepen in Noord-Oost Overijssel is deze landelijke opdracht niet de enige de reden om te gaan samenwerken. De partijen willen door een nauwere samenwerking ook toewerken naar betere journalistiek, meer uitwisseling in content en materiaal en zo efficiëntie behalen in hun bedrijfsvoering. Daarom voeren de drie omroepen in een gezamenlijke stuurgroep gesprekken om de kansen en mogelijkheden van meer en beter samenwerken te verkennen. Doel hiervan is niet zozeer om tot een fusie van de gezamenlijke omroepen te komen, maar vooral daar waar mogelijk elkaar te ondersteunen en versterken.

Het is nog niet duidelijk wanneer er concrete uitkomsten uit de gesprekken verwacht kunnen worden. De omroepen hechten veel waarde aan een goed doordacht proces, waarbij ook alle vrijwilligers in voldoende mate hun inbreng kunnen leveren. De omroepen stellen daarom het belang van kwaliteit boven de snelheid van het proces. Zodra er concrete stappen zijn gezet, dan zullen de omroepen hierover nader berichten.