Twenterand

Leger Des

Door de redactie

In de week van 22 t/m 28 november 2020, week 48, is jaarlijks de nationale huis-aan-huis collecte voor het werk van het Leger des Heils. Als je nergens meer terecht kunt, vangt het Leger des Heils je altijd op. Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden is het motto.

Door Corona zijn het extra spannende tijden, moet er veel extra werk worden verzet en is het niet eenvoudig om een collecte te organiseren. Alle voorbereidingen staan onder druk en er zijn heel wat vrijwilligers, die het dit jaar niet aan durven of door omstandigheden niet kunnen om met een collectebus langs de deuren te gaan. Gelukkig is er ook nog een behoorijke groep, die dit wel aandurft. In afstemming met de andere collecterende fondsen in dit najaar (Diabetes Fonds, Alzheimer Fonds, NSGK, MS-Fonds en Kerk-in-Actie) en de overheid, is besloten dat er met wat extra maatregelen 'gewoon' op een veilige manier gecollecteerd kan worden. Zie ook https://www.legerdesheils.nl/vragen-collecteweek voor veelgestelde vragen en antwoorden en de laatste stand van zaken. Er zijn dus extra en nieuwe collectanten nodig, desnoods digitaal via een eigen QR code die je verspreidt in je netwerk, digitaal en via smartphone. De ervaring leert, ook uit de contacten met collega goede doelen dat niet collecteren en alleen inzetten op flyers en online actie vele malen minder oplevert dan huis-aan-huis ophalen met een collectebus. Daarnaast zijn de ervaringen van de betreffende fondsen en hun vrijwilligers dusdanig positief dat doorgaan verstandig is. Laten we heel eerlijk zijn: deze opbrengst hebben we heel hard nodig voor ons dagelijks werk in de buurt in onze strijd tegen eenzaamheid en armoede. Laten we met elkaar de schouders er onder zetten. Samen moeten we het doen! Hiervoor doen we ook een beroep op u en jou. Wilt u / jij een 40-tal adressen in je direct omgeving/ noaberschap voor je rekening nemen? Uiteraard mogen ook anderen uit je thuisfront daarbij behulpzaam zijn! Meldt u/je aan via Couzijn.bos@volac.com instructie en uitnodiging volgt dan tijdig.