Twenterand

Leergeld Twenterand operationeel

Door de redactie

'Alle kinderen mogen meedoen' is het motto van Stichting Leergeld Twenterand. De stichting is opgericht in november 2018 om kinderen van 4 tot 18 jaar uit Twenterand te ondersteunen als ze willen meedoen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten.

De Stichting Leergeld Twenterand is inmiddels operationeel en volwaardig lid van de landelijke vereniging van Leergeld stichtingen. Het afgelopen jaar is besteed aan het leggen van contacten met andere organisaties voor hulpverlening in Twenterand, aan het werven van vrijwilligers en intermediairs, aan het opstellen van een beleidsplan en een website, aan het werven van fondsen en aan opleidingen. Omdat de stichting nu operationeel is wordt er 28 november een nieuwe en speciale informatiemiddag georganiseerd voor personeel van basisscholen en voortgezet onderwijs. In het algemeen, maar niet uitsluitend, kan de stichting hulp verlenen aan kinderen uit gezinnen met een gezinsinkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Niet uitsluitend, omdat hulpverlening maatwerk is. Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op meedoen met schoolreisjes, meedoen met zwemles sport of muziek, hulp bij het regelen van schoolspullen zoals een fiets of een PC, meedoen met excursies, et cetera. Nu Stichting Leergeld Twenterand volwaardig lid is van de landelijke vereniging, is zij ook bereikbaar via de landelijke website https://www.leergeld.nl door daar postcodes uit Twenterand in te vullen, bijvoorbeeld 7671, 7681, et cetera. Rechtstreeks contact via info@leergeldtwenterand.nl of via https://www.leergeld.nl/twenterand kan uiteraard ook. Op deze website is meer informatie aanwezig en ook een hulpvraagformulier.