Twenterand

Laatste oproep voor Akkerfonds 2020

Door de redactie

Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker in Vriezenveen is steeds meer een interkerkelijke en regionale functie gaan vervullen. De Akker laat, juist ook in dit zilveren jubileumjaar, via haar Projectondersteuningsfonds 2020 diverse goede instellingen delen in de winst.

B. Schotman.

Project-aanvragen komen alleen in aanmerking, bij het voldoen aan de volgende criteria: volledig ingevulde aanvraag (twee keer, zowel in print als digitaal) met motivatiebrief; overeenstemmen met de christelijke en diaconale doelstellingen van De Akker en gericht zijn op evangelisatie en/of diaconaat; gerelateerd zijn aan een of meer reguliere kerken in Twenterand en directe omgeving; uitvoering eenmalig op duidelijke projectbasis binnen de termijn van 1 jaar; een uniek initiatief en nieuw project, dus geen gat in een begroting; aanwezig zijn in Vriezenveen tijdens de uitreiking op woensdagavond 3 juni 2020; bereidheid tot gezamenlijke PR in kranten, op websites en in social media; terugkoppeling van de besteding naar de vrijwilligers, liefst met beeldmateriaal.

Aanvragen dienen schriftelijk en digitaal uiterlijk voor 31 maart te worden ingediend. Aanvraagformulieren, kunt u downloaden via www.akkerboek.nl en inleveren bij De Akker. U kunt uw aanvraag richten aan: Christelijk Boekenhuis De Akker, onder vermelding van aanvraag: Projectondersteuningsfonds 2020, Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen en via info@akkerboek.nl.

Aanpassing in verband met coronavirus

Momenteel is De Akker alleen 's middags geopend volgens landelijke richtlijnen en hygiene protocol, om steun te kunnen blijven bieden door kaarten te versturen of mensen te bemoedigen. Bestellingen liefst telefonisch of per email en betalingen per pin, in overleg kan op rekening worden thuis bezorgd. De activiteiten van het jubileum programma worden per maand doorgeschoven, afhankelijk van de ontwikkelingen.