Twenterand

Kwaliteit van binnenlucht in scholen en sportaccommodaties

Door de redactie

CDA Twenterand heeft in augustus vragen gesteld over de kwaliteit van de binnenlucht in scholen en sportaccommodaties in de gemeente Twenterand. CDA wou graag onder andere van het college van B en W weten hoe het gebruik is in scholen en sportaccommodaties van ventilatiesystemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes.

Het college van B en W van de gemeente Twenterand geeft aan dat zij het Rijk, RIVM en GGD hierin volgen, Onlangs is de Handreiking coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen voor funderend onderwijs (PO, SO, VO) verschenen. Deze adviezen worden steeds geactualiseerd. Scholen worden hierover geïnformeerd door het ministerie en hun beroepsgroep. Primair ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de schoolbesturen.

Inventarisatie

Uit een inventarisatie onder de scholen in Twenterand is naar voren gekomen, dat voor zover bekend, er geen scholen zijn waar sprake is van recirculatie van luchtstromen.

Scholen zijn serieus bezig met de handreiking. Schoolbestuurders geven aan dat de scholen aan het bouwbesluit voldoen, ze geen (zwenk) ventilatoren hanteren, ze ventileren op natuurlijke wijze en ze willen ervoor zorgen dat geen ruimtes worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden die daar niet voor bestemd zijn.

Door een recente externe schouwing op het gebied van de ventilatie met betrekking tot de gezonde school weet het college dat gebouwen van het voortgezet onderwijs voldoen aan de bouwbesluiten van voor en na 2012. In deze gebouwen kunnen in elk lokaal meerdere ramen open en is bijna overal sprake van mechanische toevoer van verse lucht via Climarad of een centraal luchtverversingssysteem. De airco's worden uitgezet (waar tenminste meerdere personen in een ruimte zijn). Zodoende is er geen sprake van recirculatie.

Sportaccommodaties

Er is een grote verscheidenheid in sportaccommodaties als het gaat om

Techniek laat het college weten. "Het is mogelijk dat oudere accommodaties niet voorzien zijn van een luchtbehandelingssysteem. Als richtlijn kan men aanhouden dat gebouwen, waarvan de vergunning na 1992 is verstrekt (bouwbesluit '92) of voldoen aan de NOC*NSF eisen, in basis voorzien zijn van afdoende mogelijkheden tot ventilatie. Vanaf 1992 gelden er ventilatie eisen voor gebouwen. Gebouwen van voor 1992 welke gerenoveerd of gemoderniseerd zijn, zullen beoordeeld moeten worden op geschiktheid. Exacte richtlijnen ontbreken hiervoor nog en er wordt op dit moment een beroep gedaan op eigen inzicht en verantwoordelijkheid. Goed en in ruime mate kunnen ventileren, is daarbij het uitgangspunt, bijvoorbeeld door natuurlijk te ventileren (ramen, dakvensters,

deuren). Sporthal de Stamper heeft een recirculatiesysteem. Er kan alleen geventileerd worden door de nooduitgangen te openen. Sportzaal de Beukenhage en Gymzaal Krijgerstraat hebben geen ventilatiesysteem. In het protocol vanuit de Gemeente is dit vermeld. In die zalen moet zoveel als mogelijk geventileerd worden door het openen van ramen en deuren. Alleen Sportzaal Weemelanden heeft een ventilatiesysteem. Dit is ook het enige pand van na 1992. Het gemeentehuis, De Klaampe, Het Punt en de gemeentewerf hebben ventilatiesystemen welke destijds bij de bouwaanvraag volgens het bouwbesluit geëist werd", aldus het college.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer