Twenterand

Wel of geen koopzondag in Twenterand?

Door de redactie

Wel of geen koopzondag in Twenterand? Over die vraag heeft de gemeente Twenterand de afgelopen weken een peiling onder de inwoners gehouden. Over de eerste resultaten van die peiling en een korte impressie van het gesprek dat dinsdagavond 23 april is gevoerd, leest u hieronder. Via Twenterand.Ikpraatmee.nl gaven tussen 5 en 21 april 4279 Twenteranders hun mening over mogelijkheden voor de koopzondag. Dit hoge aantal deelnemers toont aan dit onderwerp leeft en dat inwoners daarover hun stem willen laten horen.

Allard Vaatstra

In Twenterand zijn op zondag de winkels overal gesloten. Op 23 december 2018 maakten ze in Vroomshoop daarvoor een uitzondering. Deze koopzondag pilot was aanleiding voor deze peiling. Ze hebben de belangrijkste uitkomsten voor u samengevat in zes conclusies:

1. De pilot koopzondag was bekend bij ruim tachtig procent van de inwoners. Vooral inwoners uit Vroomshoop, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Geerdijk bezochten deze koopzondag.

2. Van de inwoners uit Vriezenveen en Den Ham bezoekt 68 procent nooit koopzondagen in andere gemeenten.

3. Van de inwoners uit Vroomshoop, Westerhaar-Vriezenveense wijk en Geerdijk bezoekt 67 procent wel koopzondagen in andere gemeenten.

4. 65 procent van de inwoners uit Vriezenveen en Den Ham is voor het bewaren van de zondagsrust in Twenterand.

5. 73 procent van de inwoners uit Vroomshoop, Westerhaar Vriezenveensewijk en Geerdijk heeft geen bezwaren tegen koopzondagen in Twenterand.

6. De inwoners die geen bezwaar hebben tegen een koopzondag zien het liefst dat een aantal supermarkten open is.

Oog voor ieders belang

Dinsdagavond 23 april werden in Het Punt in Vroomshoop de eerste uitkomsten al besproken met kerken, ondernemers, jongerenraad en dorpsraad. Zo'n twintig mensen namen deel aan het gesprek, dat niet bedoeld was om tot één oplossing te komen, maar wel om met elkaar de uitkomsten proberen te duiden. Wethouder Bart-Jan Harmsen kijkt daar positief op terug: "Het was een goed gesprek waaraan alle deelnemers een constructieve bijdrage leverden. Er was ruimte voor ieders standpunt en er werd op respectvolle manier omgegaan met elkaars belangen, zonder elkaar te willen overtuigen. Nu is het aan de gemeenteraad van Twenterand om een goede afweging te maken hoe wij in Twenterand om willen gaan met de koopzondag". De vervolgstap is nu dat de uitkomsten van de peiling en van het gesprek worden aangeboden aan de gemeenteraad van Twenterand.