Twenterand

Kernbudgetten voor een betere leefomgeving

Door de redactie

De Regeling Kernbudgetten is precies een jaar geleden door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om de onderlinge binding in Twenterand te stimuleren en de leefomgeving in de kernen te verbeteren. Het college heeft de regeling geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat er mooie initiatieven van de grond zijn gekomen, maar dat de regeling ook aangescherpt moet worden. Wethouder Koster: "Om nog beter de doelstelling te kunnen realiseren, voegen we nog enkele criteria aan de regeling toe".

Op 2 juli 2019 is de Regeling Kernbudgetten Twenterand 2019 ¿ 2020 vastgesteld door het college. Kernbudgetten hebben als doel het stimuleren van initiatieven om de leefbaarheid in de kernen van Twenterand te vergroten. Voor de periode tot en met 31 december 2020 was er voor het jaar 2019 en voor het jaar 2020 een bedrag van 100.000 euro per jaar beschikbaar.

Open regeling

De regeling is nu exact één jaar oud. De evaluatie laat zien dat het een zeer open regeling is. Dat betekent dat veel initiatieven in aanmerking komen voor de regeling. Dat werkt stimulerend voor het aantal aanvragen. Ook levert dat initiatieven op, die wat het college betreft niet helemaal in de geest van de regeling passen en die door het college zijn afgewezen.

In de periode tot 1 juli 2020 zijn er in totaal 22 aanvragen voor kernbudgetten binnengekomen, waarvan er zes zijn gehonoreerd (voor een bedrag van in totaal 62.630 euro), drie afgewezen en twaalf aanvragen zijn nog in behandeling. Het aantal aanvragen is goed verspreid over de dorpen in de gemeente, alleen het aantal aanvragen vanuit Den Ham lijkt wat achter te blijven (1). De inhoud van de aanvragen varieert van evenementen zoals een ontmoetingsruimte in De Pollen tot en met heel kleinschalige initiatieven zoals een mobiele uitkijkhut en van éénmalige evenementen tot blijvende initiatieven.

Aanscherpen regeling

Door de regeling op enkele onderdelen aan te scherpen met aanvullende criteria en een lijst van initiatieven die niet in aanmerking komen, dragen deze budgetten beter bij aan de doelstelling van de regeling. Ook is vooraf voor initiatiefnemers duidelijker wat wel en wat niet voor een financiële bijdrage in aanmerking komt.

Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld structureel een bedrag voor de kernbudgetten in de begroting op te nemen. Als dat gebeurt, treedt de aangepaste regeling op 1 januari 2021 in werking.