Twenterand

Jongerenraad wordt jongerenpanel

Door de redactie

"Er komt een nieuwe vorm om jongeren te betrekken bij (gemeentelijke) vraagstukken, omdat de huidige vorm - de jongerenraad - niet meer van deze tijd is. Jongeren haken daardoor snel af. Het blijkt dat ze meer behoefte hebben aan een flexibele en themagerichte participatie. En zo gaan we dat ook doen", aldus GBT-volksvertegenwoordiger Savannah Makkinga.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft GemeenteBelangen Twenterand een motie ingediend, met steun van CU, SGP, PVV en PvdA/GroenLinks. Deze is afgelopen dinsdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad, zodat het college hiermee aan de slag moet. Makkinga: "De bekende vorm van jongerenparticipatie - de jongerenraad - wordt door de jongeren gezien als een verouderd instrument. De doelgroep vindt het niet meer aantrekkelijk. Er is momenteel dan ook geen actieve jongerenraad meer in Twenterand. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat zonder enige professionele ondersteuning van de jongeren er geen oog voor ontwikkelingen is en de continuïteit niet wordt gewaarborgd".

Makkinga constateerde dat er onder jongeren best goede ideeën zijn voor hoe jeugdbeleid in Twenterand er uit moet komen te zien. Daarvoor heeft zij onder meer samen met de GBT-fractie gesproken met jongerenwerkers Daphne Oelen en Lars van Soolen. "Zij gaven ook aan dat de participatie en betrokkenheid van jongeren juist nu in coronatijd lastig in te vullen is. Nu hebben veel jongeren weinig perspectief: bijbaantjes kunnen niet worden uitgevoerd, het uitgaansleven is volledig stilgevallen en ze hebben te maken met lesuitval en weinig sportmogelijkheden".

Het nieuw te vormen jongerenpanel, of hoe het ook mag gaan heten, gaat een doorgaande lijn invullen tussen gemeente en jongeren. Door de jongeren op deze nieuwe wijze actief bij beleidsvorming te betrekken moeten voor jongeren belangrijke onderwerpen in beeld worden gebracht. Het gaat hierbij om adviezen en suggesties van jongeren vanuit allerlei geledingen. Waaronder (sport)verenigingen, onderwijs en jongerenclubs.

Jongeren en politiek

Door jongeren actief te betrekken bij zaken die voor hen belangrijk zijn in de gemeente, kan de interesse voor politiek worden aangewakkerd. Daar zijn voorbeelden van in Twenterand. In die zin kan het een springplank worden voor de nieuwe generatie? Makkinga: "Dat is mooie bijvangst, maar niet het doel van ons voorstel".