Hardenberg

Inzetten op een inclusieve arbeidsmarkt

Door de redactie

Op verzoek van de minister van Gehandicaptenzaken zet de gemeente Hardenberg in op inclusieve speeltuinen, een goede zaak. De door Gerrit Hartholt gestartte petitie bepleit dat de gemeente Hardenberg ook inzet op een inclusieve arbeidsmarkt.

Hartholt hoopt dat bij een volgende verkiezing van de meest toegankelijke gemeente, de gemeente Hardenberg dan niet alleen met goede voorbeelden van minder drempels en inclusieve speeltuinen kan komen, maar ook met goede voorbeelden van een inclusieve arbeidsmarkt. "Het is niet zo dat er op het gebied van een inclusieve arbeidsmarkt niets gebeurd in de gemeente Hardenberg, het is wel zo dat het ambitie niveau van de gemeente Hardenberg als het gaat om het weghalen van drempels op de arbeidsmarkt nog iets hoger mag. Het zijn van de meest toegankelijke gemeente, en de aanwezigheid van de minister van Gehandicaptenzaken schept namelijk ook enige verplichtingen. Leuk al die PR maar dan moet de gemeente Hardenber", aldus Hartholt er ook wat voor doen. Bijkomende reden is dat een door een flink aantal mensen bepleitte pilot met een basisinkomen er niet komt, en het Pak je kans fonds waarschijnlijk maar een beperkte groep weet te bereiken. Hartholt verwacht dat als de gemeente Hardenberg echt in gaat zetten op een inclusieve arbeidsmarkt, dat de kans dan groot is dat de gemeente Hardenberg bij een volgende verkiezing van de meest toegankelijk gemeente voor mensen met een beperking, weer gaat winnen al zal de concurrentie dan groter zijn (immers er zijn gemeenten die op het punt van een inclusieve arbeidsmarkt op dit moment iets verder zijn) en de lat zal hoger liggen dan in 2018 laat de heer Hartholt weten. De pettitie vindt u op https://petities.nl/petitions/een-inclusieve-arbeidsmarkt-in-hardenberg?locale=nl