Twenterand

Interview burgemeester Twenterand

Door de redactie

Sinds 18 september is Hans Broekhuizen burgemeester van Twenterand. De ontvangst bleek heel hartelijk. "Veel mensen hebben me via de post warm welkom geheten en dat gebeurt nog steeds. Als dat een voorbeeld is van het karakter van de gemiddelde Twenterander, dan is dat heel mooi".

FG Kayim

Een kennismakingstoer langs inwoners, verenigingen en bedrijven zat er vanwege de coronamaatregelen niet in. Dat weerhield hem er niet van om verbinding te zoeken. "Voor de tweede lockdown heb ik wat bezoeken kunnen afleggen, daarna niet meer. Maar digitaal kan er veel. Ik heb nu veel online gesprekken met mensen, ondernemers, verenigingen". Ik merk dat er veel ondernemerschap is, met veel grotere en kleinere ondernemingen, maar ook bij stichtingen, het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. Twenterand heeft veel bezige bijen, dat is mooi om te zien, want het draagt bij aan gemeenschap".

Al bijna direct kreeg Broekhuizen te maken met incidenten op het gebied van veiligheid en openbare orde: de voortdurende overlast op station Vroomshoop en de ontdekking van een drugslab achter een sportschool in diezelfde plaats. Hij koos voor een duidelijke lijn door bij het station camera's te plaatsen en de sportschool te sluiten. Toch zal hij niet altijd meteen de oplossing zoeken in 'Law and Order'. "Ik ben altijd bereid te zoeken naar beste manier om Twenterand veilig te maken en te houden. Daarvoor heb je een gereedschapskist met instrumenten waar meer in zit dan handhaven, justitie en politie. Je moet dingen altijd in de context zien. Veiligheid is belangrijk, zorg voor mensen ook. Bij drugsoverlast is de veiligheid in het geding, maar vaak heeft de veroorzaker zelf ook zorg nodig. Er kan sprake zijn van een verslaving waar hij of zij ook niet om gevraagd heeft. Maar dat drugslab in Vroomshoop was een zeer ernstige zaak. Hier werd christal meth geproduceerd in een pand met veel activiteiten: een sportschool, kinderopvang. Dat is spelen met levens om geldelijk gewin. Met de drugs die je verkoopt maak je al mensen kapot, als je het dan ook nog maakt in een omgeving waar je mensen in gevaar brengt... Dat is beslist niet te tolereren".

Mens-erger-je-nieten

Voor carbid schieten hanteerde Twenterand juist soepeler regels dan de veiligheidsregio Twente. "Dat was een bewuste keuze. In tegenstelling tot veel andere Twentse gemeenten had Twenterand in de APV al best strenge regels opgenomen voor omgaan met carbid. Die kwamen sterk overeen met de regels van de veiligheidsregio. Waarin we wel afweken was dat we carbid schieten in de bebouwde kom toestonden. Hier kan dat. Mensen schieten bij hun woning zo het weiland in. Als je dat verbiedt, loopt je juist het risico dat mensen buiten de bebouwde kom samenkomen". Over het resultaat is Broekhuizen tevreden: "Ik heb met politie en handhavers de locaties waar geschoten werd bezocht. Iedereen deed echt moeite zich aan de regels te houden. Maar één ding moet beter. Op sommige locaties werd geschoten met kanonnen met een inhoud van wel een paar honderd liter, terwijl maximaal 60 liter is toegestaan. Die schutters hebben nu een waarschuwing gekregen, volgend jaar wordt er op gehandhaafd. Verder ben ik trots op hoe de jongeren dit hebben opgepakt. Het is voor hen geen fijne tijd, ze hebben al zo weinig. We wilden hen dit niet ook nog ontnemen. Je kunt ook niet van een 18-jarige verwachten dat hij de hele dag bij oma gaat zitten mens-erger-je-nieten".

Broekhuizen is persoonlijk wel voor een definitief vuurwerkverbod. "Vuurwerk geeft zoveel overlast en schade aan objecten en personen. Een verbod kan veel leed voorkomen. Dat moet dan wel een landelijk verbod zijn vanuit het Rijk. Ik zou dat als burgemeester ondersteunen".

Meedenken

Broekhuizen zou graag zien dat Twenterand meer meedenkt met ondernemers. Daar heeft hij als wethouder in Heerenveen positieve ervaringen mee. "Als een ondernemer met een plan komt, moet de insteek zijn 'leuk, hoe gaan we proberen dingen voor elkaar te krijgen'. Natuurlijk moet je voldoen aan de regels, maar je kunt wel proberen mee te denken". Bovendien draait het niet altijd om regels. "Veel ondernemers zijn vooral met hun eigen bedrijf bezig, terwijl ze samen met andere bedrijven misschien meer kunnen bereiken. Wij kunnen bedrijven die elkaar aanvullen verbinden. In Heerenveen waren meerdere bedrijven op één bedrijvenpark actief in plasticrecycling. Ze kenden elkaar niet goed, wij hebben hen bijeen gebracht en toen ontstonden verbindingen waar ze allen voordeel bij hadden. Vervolgens konden wij met subsidie iets doen en in Den Haag contacten aanboren. Als het weer mogelijk is wil ik Twenterandse bedrijven uitnodigen om te kijken of dergelijke verbanden hier ook mogelijk zijn".

Ook de 'gewone' burger mag rekenen op een gemeente die meedenkt. "Dat is ook al veel meer zo. In de zorg, met betrekking tot de Wmo, houden we keukentafelgesprekken met de mensen, waarin zij kunnen vertellen hoe zij over zaken denken. Vaak wijzen wij hen op alternatieven die zij misschien niet kennen. Het uiteindelijke doel is het organiseren van een cultuur van meedenken, met ondernemers, verenigingen en inwoners".