Twenterand

Informatie over het riool

Door de redactie

Sinds 1 januari 2005 mag u geen ongezuiverd afvalwater lozen in de bodem of op oppervlaktewater. Oppervlaktewater is bijvoorbeeld een beekje, kanaal of zwemvijver.

Afvalwater is alles wat door de afvoer in de gootsteen, doucheputje en toilet gaat. Regen, hagel en sneeuw noemen we hemelwater. Perceeleigenaren moeten zelf zorgen voor het inzamelen en verwerken van hemel¬water op het eigen terrein. Tenzij er een reden voor is, dat dat niet kan. Dan zorgt de gemeente daarvoor. Afval- en hemelwater moet worden ingezameld en afgevoerd. Dat gaat via het riool. Riool bestaat uit: hoofdriool, rioolaansluiting en erfscheidingsputten. Het riool is eigenlijk een afvoerbuis voor afval onder de grond. Alle percelen in de bebouwde kom moeten verplicht een rioolaansluiting hebben. Voor het buitengebied geldt een uitzondering.

Het riool is verstopt of u heeft probleem met het riool. Wat moet u doen?

Als u problemen hebt met het riool, dan moet u uitzoeken of de verstopping in uw eigen deel van het riool zit of in het gemeentelijk deel. U controleert dit door de erfscheidingsput te openen. U kijkt dan of de erfscheidingsput vol staat met (afval)water of leeg is. Als de erfscheidingsput vol staat met water, dan zit het probleem in het gemeentelijk deel; de huisaansluiting en/of het hoofdriool. De gemeente probeert zo snel mogelijk het probleem op te lossen. U belt daarvoor met het Servicepunt van de gemeente. Telefoon (0546) 840840. Buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u bellen met de storingsdienst, 0546-840850.

Als het probleem is opgelost, brengt u zelf alles terug in de oorspronkelijke staat. Dit kunt u zelf doen of laten doen door een bedrijf. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

Als de erfscheidingsput leeg is, dan zit het probleem in uw eigen gedeelte van het riool. U moet dit zelf oplossen of u kunt daarvoor kunt u een gespecialiseerd bedrijf bellen. De kosten die hiervoor gemaakt (moeten) worden komen voor uw rekening. Op internet leest u meer over bedrijven in de buurt die u kunnen helpen.

Wilt u meer informatie over het riool? Op www.twenterand.nl leest u meer informatie over het riool. Ook kunt u met vragen terecht bij de afdeling Leefomgeving. Zij zijn bereikbaar via het Servicepunt, 0546-840840.