Twenterand

In Twenterand doet iedereen mee!

Door de redactie

Twee weken geleden heeft het college van de Gemeente Belangen Twenterand (GBT) en de Christien Unie de kadernota 2020 gepresenteerd. De eerste kadernota van dit nieuwe college op basis van een coalitie akkoord met als titel: Kernachtig en veranderend Twenterand. Een kadernota waarvan het college zegt dat het vraagt om het maken van keuzes.

De kadernota is ambitieus en zet onder andere in op de invoering van de Omgevingswet, onderhoud van wegen, uitbreiding en versterking van Toezicht (meer BOA's) en op duurzaamheid. Ook wordt er ingezet op sociaal domein, zo zijn er voorstellen om het minimabeleid voort te zetten, het realiseren van een echtscheidingsloket en wordt het actieplan alfabetisering met lees- en schrijfcursussen gecontinueerd. Tot slot wil dit college ook inzetten op een betere communicatie met de inwoners van Twenterand en komen er "kernbudgetten" om bewonersinitiatieven te stimuleren.

PvdA GroenLinks zal al deze voorstellen toetsen op haar uitgangspunten. De PvdA GroenLinks gaat voor een sociaal en duurzaam Twenterand. Waar meedoen centraal staat en solidariteit uitgangspunt is. De voorstellen van het College zullen hier op getoetst worden.

Een punt willen wij hier nu wel alvast noemen en dat is het voornemen van het bestuur van de sociale werkvoorziening, SOWECO (en dat zijn 6 gemeenten, waaronder ook Twenterand) om te onderzoeken op welke manier SOWECO ontmanteld kan worden. De PvdA GroenLinks is het hier niet mee eens!

Werk is belangrijk! Meedoen geeft zin aan het leven, goed voor de gezondheid en voor sociale contacten. Meedoen en je kwaliteiten benutten op je eigen niveau.

Een aantal mensen kan door omstandigheden niet (helemaal) in eigen onderhoud voorzien. De SOWECO is al jaren onze betrouwbare partner bij het bieden voor mensen met een SW indicatie (1.100 mensen) en biedt ondersteuning bij het vinden van werken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (ook 1.100 mensen). Bovendien is SOWECO een gezond bedrijf en behaalt het goede resultaten. Het is een bedrijf dat zich aan het ontwikkelen is naar een maatschappelijke zelfstandige onderneming.

Het zou jammer zijn, om deze ontwikkeling niet voort te zetten en te besluiten tot ontmanteling.

Dat bleek ook wel tijdens het raadsdebat over de jaarstukken en de begroting van SOWECO op dinsdag 11 juni. Tientallen medewerkers van SOWECO lieten zien wat werk voor hun betekent en dat is meer dan alleen een salaris. Ook de OR liet duidelijk horen wat ze vindt van de huidige ontwikkelingen en riep op tot een debat in de raad van Twenterand. En dat gaat de PvdA GroenLinks doen.

Op 25 juni zal de PvdA GroenLinks een debat aanvragen over SOWECO en de toekomstplannen.

Naar mening van de PvdA GroenLinks Twenterand moet de SOWECO de kans worden gegeven zich te bewijzen, zoals ook beloofd en niet nu al te gaan voor ontmanteling.

Dit zijn we verplicht aan al die mensen die werken bij SOWECO. Het gaat er de PvdA GroenLinks om dat deze mensen een volwaardige plek hebben om te werken, te leren, mee te doen in een omgeving, die aandacht en zorg voor hen heeft!

Stephan Reusken

PvdA GroenLinks Twenterand