Twenterand

Ideeën vitaal sportpark vragen te forse investering

Door de redactie

De plannen die sportverenigingen en Het Noordik uitwerkten voor een vitaal sport- en beweegpark in Vriezenveen, blijken financieel niet haalbaar voor de gemeente Twenterand. Dat blijkt uit het onlangs verrichtte haalbaarheidsonderzoek.

Verschillende sportverenigingen hebben samen met scholengemeenschap Het Noordik vorig jaar het initiatief genomen voor een vitaal sport- en beweegpark in Vriezenveen. De visie achter de ontwikkeling van een multifunctioneel sportpark sluit goed aan bij de doelen van de gemeente op het gebied van sport, gezondheid en zorg. Uit het onderzoek blijkt dat een sport- en beweegpark een flinke kwaliteitsimpuls aan Twenterand geeft en voor alle doelgroepen veel te bieden heeft. Maar het financiële plaatje dat daarbij hoort is fors: 665.000 tot 688.000 euro per jaar. Wethouder Mark Paters: "Die financiële ruimte is er nu gewoonweg niet in de begroting van de gemeente Twenterand. Dat betekent niet dat daarmee de plannen voor een nieuw overdekt zwembad en sporthal(len) van de baan zijn. Het college komt zo snel mogelijk met een concreet voorstel op basis van het coalitieakkoord".

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door Sweco. Zij hebben onderzocht of het haalbaar is om een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren in het gebied tussen de voetbalvelden van DETO en de vijver op Sportpark Het Midden. Op die locatie moeten een overdekt zwembad komen, een binnensportaccommodatie, een centrale horeca en multifunctionele ruimten.

In overleg met de initiatiefgroep zijn er twee varianten uitgewerkt: variant Centraal en variant Voorplein. Het grootste verschil tussen beide is de locatie van de MFA in het park. In variant Centraal staat deze midden in het park en variant Voorplein sluit aan op de huidige locatie van DETO. Deze twee opties leiden tot een verzwaring van de gemeentelijke begroting met respectievelijk 688.000 en 665.000 euro. Dat komt bovenop het bedrag dat nu in de begroting is opgenomen voor de exploitatie van zwembad De Stamper. Door een aantal eenmalige investeringen zou dit bedrag wat omlaag kunnen maar de gemeentelijke begroting biedt geen ruimte voor een structurele dekking van dit extra bedrag.

Kanttekeningen

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie bevindt zich in de initiatieffase. Dit betekent dat er gebruik is gemaakt van kengetallen en dat er verschillende inschattingen zijn gemaakt. De relatief grote verzwaring van de begroting komt ook doordat de erg oude sportaccommodaties Krijgerstraat en de Stamper nagenoeg afgeschreven zijn. Hierdoor zijn de financiële effecten van nieuwbouw altijd relatief groot.