Twenterand

Hulp aan 65+ bij aangifte inkomstenbelasting

Door de redactie

ZorgSaam Twenterand biedt hulp aan 65-plussers uit de gemeente Twenterand bij het invullen van de formulieren voor de Inkomstenbelasting 2020. Hiervoor worden geschoolde belastingconsulenten ingeschakeld, in maart en april. Zij vullen alleen belastingformulieren in voor wie een AOW-uitkering heeft, eventueel aangevuld met een klein pensioen; een eenvoudige aangifte dus.

Ook al geeft de belastingdienst aan dat u misschien geen aangifte hoeft te doen, wij adviseren u toch uw aangifte na te laten kijken. De belastingdienst kent uw aftrekposten namelijk niet. Krijgt u geen geld terug dan zijn aan die check geen kosten verbonden.

Kosten voor het invullen zijn 22,50 euro, contant te voldoen aan de belastingconsulent. Aan het invullen van een tweede aangifte binnen een fiscale eenheid (echtpaar, geregistreerd partnerschap) zijn geen extra kosten verbonden.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met één van de Zorginformatie¿punten in de gemeente Twenterand. Zij zijn op werkdagen 's ochtends telefonisch bereikbaar via 0546-481 450. E-mailen kan ook: info@zorginformatietwenterand.nl

Noot

Heeft u op 1 januari 2021 in box 3 meer vermogen (bestaat vaak alleen uit spaargeld) dan

31.340 euro per persoon, dan hebt u voor het hele jaar 2021 geen recht op huurtoeslag. Is dat het geval, dan is het verstandig de huurtoeslag per 1 januari 2021 stop te (laten) zetten om terugbetalen te voorkomen. Iedere andere medebewoner mag overigens ook niet meer dan genoemd bedrag aan vermogen bezitten.