Twenterand

Honger in Albanië

Door de redactie

In Albanië wordt de lockdown weer wat gevierd. Vanaf nu is het weer mogelijk om mensen die in acute nood verkeren te bezoeken. Door de lockdown was er weinig of geen werk voor de dagloners. Gevolg géén inkomen. Daarnaast zijn de prijzen van voedsel met circa twintig procent gestegen. Dubbele nood voor de toch al arme gezinnen, waardoor er veelal niet genoeg te eten is.

Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen ondersteunt deze gezinnen en alleenstaanden. Afgelopen week zijn de meest schrijnende gevallen verrast met een voedselpakket. Primaire levensbehoefte waar de gezinnen zelf, door omstandigheden, niet in kunnen voorzien. Per 1 juli wordt alles weer vrijgegeven. Dat betekent extra werk voor de Stichting. U kunt hen werk steunen door een gift over te maken naar NL34RBRB0787160343 ten name van Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen.

Ook is het mogelijk te kiezen voor een maandelijkse donatie van een geldbedrag. Dat hoeven geen grote bedragen te zijn. Met tien euro per maand kan al een basispakket worden samengesteld. Zo kan de stichting structureel hulp bieden.