Twenterand

Hoe gaat de Oranjeschool om met corona

Door de redactie

De coronamaatregelen en de lockdown is ook voor leerlingen en leerkrachten van basisscholen niet altijd prettig. De redactie kijkt terug en blikt vooruit op de tijd die komen gaat met Erik Schutmaat., directeur van PCBO Oranjeschool in Vroomshoop. De Oranjeschool heeft 270 leerlingen en het team bestaat uit 22 leerkrachten, een onderwijsassistent, een conciërge en directeur Erik.

FG Kayim

De Oranjeschool kende de afgelopen tijd geen uitbraak met corona. "Binnen het team waren er ot de lockdown geen besmettingen. We konden lesgeven zoals we dat voor ogen hadden. Binnen gezinnen zijn wel wat besmettingen geweest. Kinderen in deze gezinnen zijn in thuisquarantaine geweest en hebben thuis lessen gevolgd", laat Erik weten.

Dubbel gevoel bij leerkrachten

Op de vraag of de leerkrachten van de Oranjeschool ook bang zijn om besmet te raken antwoordt Erik het volgende: "Voor leerkrachten is het dubbel: aan de ene kant willen ze niets liever dan lesgeven, aan de andere kant is het ook gek dat je lesgeeft aan dertig kleuters terwijl je je eigen kleinkinderen niet of minder ziet. Het team heeft zich niet laten leiden door angst, maar gedaan wat er gedaan moest worden. Ik ben dan ook enorm trots op de veerkracht die het team getoond heeft. Tot nu toe hebben we nog weinig personele problemen gekend, maar het is wel elke dag opnieuw een puzzel die gelegd moet worden. Er zijn dagen geweest dat er groepen thuis moesten blijven, omdat er geen invaller beschikbaar was". De belangrijkste maatregel om het team te beschermen is het contact tussen volwassenen onderling zoveel mogelijk beperken. Hiervoor zijn enkele aanpassingen destijds gedaan op school. Er is een verplichte looprichting door de school; geen gezamenlijke pauzes; ouders en externen blijven zoveel mogelijk buiten school en personeel blijft niet langer op school dan nodig is. "We proberen voor de kinderen de schooldagen zo normaal mogelijk te laten verlopen", vertelt Erik.

Heel merkwaardig

Vanaf 15 december is er een lockdown. Op deze lockdown was veel kritiek onder andere dat leerlingen nu de dupe zijn van de werkende ouders. "Vooropgesteld dat we alles moeten doen wat nodig is, is de reden van het sluiten van de basisscholen wel een heel merkwaardige", laat Erik weten. "Kinderen gebruiken als stok achter de deur om ouders thuis te laten werken. Het besluit had op meer sympathie kunnen rekenen wanneer het was genomen ter voorkoming van het ontstaan van verspreidingsbronnen zo kort na de feestdagen".

Januari

Op de Oranjeschool wordt het online onderwijs net zo gegeven als tijdens de eerste lockdown. De bovenbouw werkt al digitaal op school en doet dit nu thuis. Ze hebben hiervoor een chromebook van school in bruikleen gekregen. De onderbouw heeft voor de vakantie een tasje gekregen hierin zit het werk voor de komende weken. Per week wordt er een rooster gestuurd en zijn er een aantal contactmomenten via Zoom. De leerkrachten zijn bereikbaar voor vragen van kinderen en ouders. "We doen het zo dat het behapbaar is voor ouders en kinderen. En als de lockdown niet lang duurt denk ik niet dat dit tot leerachterstanden gaat leiden", vertelt Erik.

Hoe beleef je de coronatijd?

"Spannend omdat we niet in de toekomst kunnen kijken: hoelang gaat het nog duren, wat zijn de gevolgen? Tegelijkertijd is het ook mooi om te zien hoe mensen zichzelf en hun werk opnieuw uitvinden. De coronatijd brengt dus zowel zorgen als kansen en mogelijkheden met zich mee. Verder is het een periode waar we thuis en op school maar het beste van moeten maken. Doordat activiteiten niet doorgaan heb je het gevoel de krenten in de pap te missen, maar de alledaagse momenten worden daardoor juist extra waardevol en speciaal. Het volhouden van de maatregelen zit hem in het zoeken naar mogelijkheden van wat er binnen de richtlijnen en situatie wel kan. Dit doe we thuis, we hebben nog nooit zoveel spelletjes gedaan en gewandeld en dat proberen we ook op school door leuke alternatieven te bedenken voor dat wat niet door kan gaan".

Saamhorigheid en creativiteit

"Wat mij in de periode in positieve zin het meest geraakt heeft is de saamhorigheid en creativiteit waarmee mensen hun schouders onder deze crisis zetten. En in negatieve zin de houding van mensen die alleen aan zichzelf denken en daarmee andere mensen in gevaar brengen.

Hoe zie je de toekomst voor de scholen/leerlingen/leraren?

"Ondertussen wordt er gewoon doorgewerkt en zijn we op school niet stil blijven staan. De school blijft zich op allerlei vlakken ontwikkelen, hopelijk hoeven we daarbij in de (nabije) toekomst geen rekening meer te houden met beperkende maatregelen en kunnen de deuren weer wagenwijd open voor kinderen, ouders en andere betrokkenen", eindigt Erik het gesprek.