Twenterand

Het dubbelleven van een raadslid

Door de redactie

Ruim een jaar geleden alweer zorgden lokale politieke partijen voor een aardverschuiving binnen het hoogste gemeentelijke orgaan. Gelukkig in figuurlijke zin. Binnen de gemeentegrenzen van Twenterand zorgde GemeenteBelangen Twenterand voor een unicum door de absolute meerderheid te behalen. Vijf van de twaalf fractieleden debuteerden in de raadszaal en werden volksvertegenwoordiger, want die term past beter bij onze partij dan 'raadslid'. De vraag 'wat doet een raadslid nou eigenlijk?' wordt aan fractieleden met grote regelmaat gesteld. Wat zijn de ervaringen van nieuwbakken raadsleden?

Namens GemeenteBelangen Twenterand, Gerrald Albersen

 

Wel of geen politiek

Wanneer is iets een Rijdende Rechter kwestie, een simpel meningsverschil of een potentieel agendapunt voor een debat? Dat is afhankelijk van het onderwerp en welke raakvlakken het onderwerp met raadsbesluiten en overige vastgelegd beleid heeft. Megastallen, zwembaden, verpauperde panden, fietspaden, nieuwbouwplan huurwoningen en personen met verward gedrag. Een handvol onderwerpen die actueel zijn of in het recente verleden de revue zijn gepasseerd. Maar welke van deze onderwerpen is nou géén politieke kwestie? Het kan overigens ook zo zijn dat bij 'niet politieke kwesties' alsnog als volksvertegenwoordiger opgetreden wordt, middels een luisterend oor of in de bemiddelende sfeer. Volg je het nog?

 

Uit het leven gegrepen

Om alsnog antwoord te geven op ervaringen van nieuwbakken raadsleden; je waant je vrij snel een BT'er (Bekende Twenterander). Verrassend veel mensen blijken politiek geïnteresseerd te zijn. Nog net even ietsjes meer indien diegene bij de sportclub zit die 'iets' van de raad gedaan wil krijgen, op zoek is naar een woning op een kavel die (nog) niet bestaat of als een schoonmoeder in kwestie bonje heeft met een norse buurman die, zonder enige vorm van overleg, een aanbouw wil realiseren waardoor schoonmoeders riante scootmobiel net niet meer door het zijpaadje past. Vragen over soortgelijke praktijkvoorbeelden zijn waan van de dag. Soms is een vorm van bemiddeling voldoende, een andere keer komt een onderwerp via de GBT fractie (of een collega fractie) in de raad en anders via het collega aan bod.

Het gros van de raadsleden heeft een dubbelleven. Dat klinkt overigens spannender dan het is. "Raadslid ben je vierentwintig uur per dag", drukte de burgemeester de raadsleden op het hart bij de beëdiging. Tussendoor even slapen mag gelukkig wel gewoon en het eerder genoemde gros gaat overdag ook in een bezoldigde functie voor zijn / haar werkgever aan de slag. Nieuwe raadsleden moeten in eerste instantie wennen aan de invulling van de avonduren en dan met name het gemis aan vrije tijd in diezelfde uren. Met fractievergaderingen, raadsdebatten, raadsvergaderingen en informatiebijeenkomsten hoeft een raadslid zich geenszins te vervelen. Het gaat echter om een nobele zaak, het belang van de inwoners, waar de volksvertegenwoordigers van GBT zich graag voor inzetten.

Politiek of niet. GBT informeert de inwoners van alle kernen graag. Ook staat de fractie altijd open om in gesprek te gaan, hoe groot of klein de kwestie ook is.