Twenterand

Herstel wegdek maakt fietspad paterswal niet veilig genoeg

Door de redactie

De fractie PvdA/GroenLinks Twenterand vindt het niet voldoende dat de gemeente Twenterand heeft toegezegd een eind te maken aan de slechte staat van het fietspad langs de Paterswal bij Sibculo en Westerhaar. De fractie vindt dat het fietspad ook verbreed moet worden om aan de veiligheidseisen te volden.

PvdA/GroenLinks stelde onlangs vragen aan het college over de slechte staat van het fietspad langs de Paterswal, vanaf Sibculo tot aan de Sluiskade Noordzijde. Het college liet weten dat onderhoud deze maand zou worden uitgevoerd. Daarnaast wees de fractie erop dat het fietspad ook te smal is om veilig te kunnen fietsen. Voor verplichte fietspaden met twee rijrichtingen geldt een minimale breedte van anderhalve meter en daar voldoet dit fietspad bij lange na niet aan. Het college gaf aan dat verbreding op korte termijn niet mogelijk is omdat daarvoor de ruimte ontbreekt vanwege de langs het fietspad staande bomen. Bovendien, zo stelt het college, betreft het hier geen verplicht fietspad maar een recreatief fietspad. Dit laatste blijkt echter onjuist te zijn. Bij het fietspad zijn de ronde blauwwitte borden geplaatst die aangeven dat het hier om een verplicht fietspad gaat.

PvdA/GroenLink stelt daarom vervolgvragen aan het college. Zo vraagt de fractie of het college weet dat het bij het fietspad langs de Paterswal wel degelijk gaat om een fietspad met de aanduiding verplicht fietspad en, als het college vindt dat dit niet de juiste aanduiding is, of het college vindt dat de borden vervangen moeten worden voor borden met de aanduiding van recreatief fietspad? Verder wil PvdA/GroenLinks weten of het college zich ervan bewust is dat fietsers in dat geval de rijbaan van de Paterswal gaan gebruiken en daardoor gevaarlijke situatie kunnen gaan ontstaan, terwijl het fietspad destijds juist bedoeld was om de rijbaan van de Paterswal te ontlasten. Tot slot vraagt de fractie welke stappen het college gaat ondernemen om een veilig fietspad langs de Paterswal te realiseren.